Wsparcie w dostosowaniu do nowych rozwiązań unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

W dniu 20 maja 2015 r. została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (potocznie zwana IV Dyrektywą), zastąpiła tzw. III Dyrektywę AML.

W związku z powyższym, Kancelaria D. Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce zaprasza do zapoznania się z przygotowaną publikacją na temat wsparcia w dostosowaniu do nowych rozwiązań unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Pobierz ulotkę (678 KB)

Skontaktuj się z nami:

Renata Kulpa (rkulpa@kpmg.pl)Fatima Mohmand  (fmohmand@kpmg.pl)