Tajemnica przedsiębiorstwa a pracownicze know-how

Know Your Market - doradztwo prawne dla e-commerce i sklepów stacjonarnych

W dniu 4 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („UZNK”), która zdefiniowała na nowo pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do zapozania się z publikacją przygotowaną przez Natalię Niestrawką (Junior Lawyer) „Tajemnica przedsiębiorstwa a pracownicze know-how” : [Know Your Market – publikacja].

W ramach kancelarii prawnej D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce działa zespół „Know Your Market”, który prowadzi blog tematyczny skierowany do firm z sektora handlu detalicznego działających w obszarze e-commerce oraz w obszarze handlu stacjonarnego.

Tematyka serwisu obejmuje aktualny stan prawny i prawne best practice z zakresu prowadzenia fimy której głównym przedmiotem działalności jest handel detaliczny oraz zmiany jakim ulega otoczenie prawne i gospodarcze, w którym funkcjonować muszą firmy, zarówno te oparte o sklepy internetowe, jak i te działające w obszarze stacjonarnego prowadzenia marketów lub sklepów.