Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Legal Alert – Nowe regulacje antykorupcyjne

Projekt ustawy o jawności życia publicznego – nowe regulacje antykorupcyjne

Rada Ministrów proceduje nad projektem ustawy o jawności życia publicznego („Projekt”) zakładającym, obok dyskutowanych zmian w zasadach dostępu obywateli do informacji publicznej, szereg obowiązków i obostrzeń w zakresie przeciwdziałania korupcji, które nie były do tej pory przedmiotem kompleksowego uregulowania.

Czytaj dalej