Telekomunikacja | nowe technologie | IT

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu wdrażania i korzystania z systemów informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacji oraz transferu technologii.

Do kompetencji ściśle prawnych dodajemy znajomość specyfiki danej branży i uwarunkowań biznesowych. Naszym dodatkowym atutem jest współpraca z innymi podmiotami z Grupy KPMG w zakresie doradztwa finansowego i gospodarczego.

Świadczymy usługi przy projektach i inwestycjach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Problematyka prowadzonych spraw obejmuje m.in.:

  • obsługę prawną w zakresie dostawy, instalacji, integracji, migracji danych, transferu praw, licencji itp. w związku z wdrożeniami platform sprzętowych i oprogramowania,
  • zakup technologii i baz danych,
  • umowy towarzyszące wdrożeniom systemów informatycznych – w tym service level agreements (SLA), umowy asysty powdrożeniowej, umowy depozytu kodów źródłowych,
  • umowy dostawy sieci i łączy telekomunikacyjnych,
  • umowy licencyjne na systemy zarządzania przedsiębiorstwami (ERP, CRM), usługi utrzymania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, outsourcing usług informatycznych,
  • wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych (np. do obsługi oddziałów przedsiębiorstwa i Klientów; publiczna infrastruktura teleinformatyczna dla organów państwa, instytucji, przedsiębiorstw i obywateli),
  • obsługa sieci telekomunikacyjnych,
  • usługi oparte na Internecie (platformy sprzedażowo-usługowe, e-commerce, SaaS),
  • audyty bezpieczeństwa środowiska informatycznego (wsparcie systemów przez dostawcę, zapewnienie aktualizacji i nowych wersji oprogramowania, ochrona danych i informacji poufnych przetwarzanych w sieci) – zgodność z prawem, regulacjami wewnętrznymi organizacji i standardami.