Doradztwo prawne: Komitety audytu

Smartphone w dłoni

Uchwalona przez Sejm w dniu 11 maja 2017 r. ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 6 czerwca 2017 r., poz. 1089; dalej „Ustawa”), która służy stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, nakłada obowiązek powołania komitetów audytu przez jednostki zainteresowania publicznego spełniające określone w tej ustawie kryteria. Jednostki zainteresowania publicznego (dalej „JZP”) posiadające aktualnie komitet audytu, a także podmioty powierzające obecnie zadania komitetu audytu radzie nadzorczej będą zobowiązanie do dostosowania się do nowych wymogów. Za naruszenie nowych przepisów grożą surowe sankcje finansowe, które mogą być nakładane zarówno na spółkę jak i na osoby pełniące funkcje w jej organach.