Śniadanie prawne KPMG „Praktyczne aspekty przenoszenia własności nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu”

We wrześniu odbędzie się śniadanie prawne, którego tematem przewodnim będą praktyczne aspekty przenoszenia własności nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu.

Podczas śniadania prawnego eksperci odpowiedzą na poniższe pytania:

  • Co to jest prawo pierwokupu i z czego może wynikać?
  • Jak zidentyfikować prawo pierwokupu?
  • Jakie są ograniczenie związane z prawem pierwokupu i jak je wykonać?
  • Co zrobić w sytuacji, gdy nieruchomość ograniczona jest wieloma prawami pierwokupu?

Spotkanie jest adresowane do osób zajmujących się zarządzaniem portfolio nieruchomości, pracujących w działach dedykowanych inwestycjom w nieruchomości i obrotowi nieruchomościami, a także do osób kierujących i zarządzających spółkami będącymi właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Agenda

09:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 11:30 Prezentacja na temat praktycznych aspektów przenoszenia własności nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu
11:30 – 12:00 Dyskusja z udziałem uczestników spotkania

Lokalizacja: biuro KPMG, ul. Inflancka 4A Warszawa

Rozpoczęcie: 2016-09-15, 9:30

Zakończenie: 2016-09-15, 12:00

Rola KPMG: Organizator

Wystąpienia ekspertów KPMG: 

  • Agnieszka Kobus, Associate
  • Katarzyna Kutrzepa, Associate