Seminarium CCIFP oraz KPMG pt. „Odpowiedzialność członków zarządu”

Nasza firma jest partnerem merytorycznym spotkania „Odpowiedzialność członków zarządu”. Seminarium odbędzie się dnia 28 września 2016 r. w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej przy ulicy Widok 8 w Warszawie. Prowadzącymi spotkanie będą Fatima Mohmand i Przemysław Rosiak.

Program zakłada omówienie tematów w następującej kolejności:

1. Odpowiedzialność osób zarządzających za udział w antykonkurencyjnym porozumieniu
2. Dyskusja
3. Podstawy i warunki odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej za szkodę wyrządzoną zarządzanej spółce

  • W jakich sytuacjach i na jakich warunkach powstaje ryzyko odpowiedzialności karnej?,
  • Czynności wywołujące odpowiedzialność,
  • Kto w firmie może ponosić odpowiedzialność,
  • Działania zapobiegające ryzyku odpowiedzialności

4. Podstawy i warunki odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej za szkodę wyrządzoną wierzycielom
5. Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i prokurentów na podstawie znowelizowanego prawa upadłościowego
6. Dyskusja

Lokalizacja: Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, ul. Widok 8 w Warszawie

Rozpoczęcie: 2016-09-28, 10:00

Zakończenie: 2016-09-28, 13:30

Rola KPMG: Wystąpienie eksperta KPMG

Wystąpienia ekspertów KPMG: 

  • Fatima Mohmand, Senior Associate
  • Przemysław Kamil Rosiak, Partner Associate

Strona www wydarzenia