Doradztwo prawne: Spory sądowe, postępowanie arbitrażowe, zarządzanie ryzykiem

Młotek sędziowski na stole

D.Dobkowski sp.k. dysponuje zespołem adwokatów i radców prawnych posiadających bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia krajowych/międzynarodowych sporów sądowych oraz postępowań arbitrażowych obejmujących pełne spectrum dziedzin prawa i rodzajów postępowań. Powyższe obejmuje również reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach przed Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.