Wsparcie w dostosowaniu do nowych rozwiązań unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Biurowiec nad morzem

IV Dyrektywa AML – nowe rozwiązania unijne, które mają być wdrożone przez kraje członkowskie UE