Raport KPMG w Polsce pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK”

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się najnowszy raport KPMG w Polsce pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK”.

Raport diagnozuje wyzwania jakie stoją przed firmami w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Najważniejsze, wybrane kwestie zawarte w raporcie:

  • Obawy przedsiębiorców związane z wdrożeniem PPK
  • Ocena stanu przygotowania przedsiębiorstw do wdrożenia PPK
  • Wersje PPK, które wprowadzą firmy w swoich organizacjach
  • Świadomość pracowników na temat PPK
  • Zainteresowanie pracowników przystąpieniem do PPK
  • Najważniejsze czynniki wpływające na wdrożenie PPK
  • Kryteria wyboru instytucji finansowej
  • Oczekiwane przez przedsiębiorstwa wsparcie ze strony instytucji finansowej
  • Wpływ PPK na zmiany w dokumentach i systemach firmowych

Zapraszamy do lektury.