Rafał Krzyżak

Adwokat, Senior Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Rafał Krzyżak jest związany z kancelarią od 2012 r. Świadczy usługi prawne dla podmiotów krajowych i zagranicznych z różnych branż. Zajmuje się prawem handlowym oraz prawem umów, obsługą fuzji i przejść jak również postępowaniami sądowymi dotyczącymi prawa gospodarczego. Bierze udział w multidyscyplinarnych projektach związanych z tworzeniem, restrukturyzacją oraz bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

Języki:

angielski

Inne:

wykłady w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego UJ na Ukrainie z zakresu prawa handlowego oraz dochodzenia roszczeń w obrocie profesjonalnym

Rafał Krzyżak, Adwokat, Senior Associate

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński


Szkoła Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Jagielloński/Catholic University of America

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie

Publikacje

M&A

Praktyka prawna D.Dobkowski stowarzyszona z KPMG w Polsce doradzała zagranicznemu, wiodącemu inwestorowi branżowemu przy nabyciu 100% udziałów w polsko - niemieckiej firmie rodzinnej z branży transportowej. Zespołem transakcyjnym kierował adwokat Rafał Krzyżak (Senior Associate) z biura krakowskiego.

Czy zwykła wiadomość elektroniczna jest dokumentem?

W praktyce obrotu gospodarczego coraz częściej dochodzi do składnia różnych oświadczeń, a w konsekwencji nierzadko do zaciągania zobowiązań na podstawie zwykłej korespondencji elektronicznej. Czasami są to same wiadomości (w formacie HTML), czasami zaś dołączone są do nich załączniki zawierające pliki w innych formatach albo zeskanowane dokumenty pisemne. Pojawia się w związku z tym niezwykle praktyczne…