Przemysław Kamil Rosiak

Radca prawny, Partner Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Przemysław Kamil Rosiak współpracuje z Kancelarią od 1999 roku. Specjalizuje się w ochronie konkurencji i pomocy publicznej, prawie Unii Europejskiej oraz prawie geologicznym i górniczym. Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Komisją Europejską, Sądem Unii Europejskiej oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE. Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach, zarówno na poziomie międzynarodowym (w imieniu podmiotów publicznych i prywatnych), jak i krajowym, prowadzi szkolenia z zakresu prawa UE i prawa konkurencji dla radców prawnych, sędziów, urzędników państwowych i przedsiębiorców.

Języki:

francuski, angielski, węgierski

Przemysław Kamil Rosiak, Radca prawny, Partner Associate

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski


Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski


Wydział Prawa, College of Europe w Brugii – Dyplom „Master in European Community Law (LLM)

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Usługi

Publikacje

Brexit – jak przygotować firmę do nowej rzeczywistości?

Brexit – jak przygotować firmę do nowej rzeczywistości?

Od kiedy ogłoszono wyniki referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE brexit spędza sen z oczu nie tylko analitykom, ale przede wszystkim właścicielom firm mających spółki zależne i holdingowe w Wielkiej Brytanii.Również dla polskich przedsiębiorców, którzy utrzymują kontakty handlowe z firmami z Wielkiej Brytanii, brexit przyniesie niewątpliwie wiele zmian, w szczególności w zasadach rozliczania…
Zmiana reguł handlu z Wielką Brytanią

Zmiana reguł handlu z Wielką Brytanią

Brexit oznacza nowe obowiązki dla polskich przedsiębiorców współpracujących z firmami ze Zjednoczonego Królestwa. Od ogłoszenia wyników referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w UE brexit spędza sen z powiek polityków, analityków i menedżerów po obu stronach kanału La Manche.  Dla brytyjskiej administracji jest to z pewnością największe przedsięwzięcie organizacyjne od kilkudziesięciu lat, porównywalne z odbudową kraju…
Legal Alert – Ograniczenie handlu w niedziele i święta

Legal Alert - Ograniczenie handlu w niedziele i święta

Przypominamy, że w dniu 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305). Docelowo ograniczenie handlu przewidziane tą ustawą będzie obowiązywało we wszystkie niedziele i święta. Na podstawie przepisów przejściowych w 2018…
Wygrana przed Sądem Unii Europejskiej

Wygrana przed Sądem Unii Europejskiej

Radca prawny Przemysław Kamil Rosiak (Partner Associate) z Kancelarii Prawnej D.Dobkowski sp.k. reprezentował Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo w sporze sądowym pomiędzy Komisją Europejską a Gminą Miasto Gdynia oraz Portem Lotniczym Gdynia Kosakowo sp. z o.o. w sprawie T-263/15. Sprawa dotyczyła stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej 2014/883/UE z dnia 11 lutego 2014 roku , która wstrzymała w…