Mikołaj Zdyb

Radca prawny, Of Counsel
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Mikołaj Zdyb z kancelarią związany jest od 2006 r. Świadczy usługi prawne dla podmiotów krajowych i zagranicznych, z różnych branż. Specjalizuje się w doradzaniu podmiotom z sektora bankowości i ubezpieczeń, a także w sprawach dotyczących nieruchomości i prawa budowlanego. Ponadto, posiada wieloletnie doświadczenie w prawie spółek i sprawach korporacyjnych, w prowadzeniu sporów i innych postępowań sądowych oraz w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Języki:

angielski

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Zapraszamy na dziewiątą edycję Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, który odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, skierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach - dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu.Agenda…
no image

Konferencja Automotive PZPM i KPMG | Zmiany w ustawie o elektromobilności

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce są organizatorami konferencji, podczas której zaproszeni eksperci omówią możliwości i warunki uzyskania wsparcia dla inwestycji w branży automotive w Polsce. Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie…
Legal Alert - Nowelizacja ustawy o PPK - małe

Nowelizacja ustawy o PPK - już obowiązuje

Pomimo dość krótkiego okresu obowiązywania ustawy o Pracowniczych Planach kapitałowych została ona już znowelizowana przez ustawodawcę. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (dalej „Ustawa o PPK”) wprowadziła m.in. następujące zmiany do dotychczasowych regulacji: zmiany w…
Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Aktualnie w Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej „Projekt”, „Ustawa”). Projekt przewiduje zasadniczą zmianę zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w tym m.in. spółek z o.o. i spółek akcyjnych oraz innych osób prawnych, za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. W odróżnieniu od dotychczasowych przepisów, warunkiem…

Koronawirus - wpływ na zobowiązania kontraktowe

Epidemia koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz związane z nim szczególne środki administracyjne mają istotny wpływ na funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Zaburzenia łańcuchów dostaw, ograniczenia w przemieszczaniu się osób, administracyjne zakazy obrotu określonymi towarami, zatory płatnicze czy wreszcie kwarantanna lub absencja  personelu – to nadzwyczajne okoliczności, które mogą powodować, że realizacja zobowiązań z umów jest bardzo utrudniona lub wręcz…

Koronawirus – nadzwyczajne zmiany w postępowaniach sądowych i wymiarze sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało zalecenia ograniczające działalność sądów i zapowiada wprowadzenie nadzwyczajnych zmian prawa dotyczących postępowań sądowych, terminów materialnoprawnych i sądownictwa. Nowe rozwiązania są odpowiedzią na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie nadzwyczajnych przepisów ustawowych dla wymiaru sprawiedliwości z dnia 19 marca 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia projektu zmian do…

Zmiany zasad dokonywania opłat za reklamowanie napojów alkoholowych

W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym (dalej także „Ustawa”). Zmiany mają polegać na zoptymalizowaniu: systemu poboru opłaty za reklamę napojów alkoholowych; zwiększeniu skuteczności wywiązywania się przez podatników z nałożonych na nich obowiązków; stworzeniu warunków umożliwiających skuteczną windykację opłat za reklamę…

Najem w czasach pandemii – nowe nadzwyczajne rozwiązania prawne

Galerie handlowe i cały sektor retail ponoszą ogromne straty w związku z epidemią COVID-19. Od połowy marca 2020 r. w obiektach powyżej 2 tys. m2 mogą funkcjonować tylko niektóre sklepy, w tym np.: spożywcze, remontowo-budowlane i apteki. Lokale gastronomiczne i placówki rozrywkowe zostały zamknięte również poza centrami handlowymi. Na tym nie kończą się nadzwyczajne zmiany…