Michał Miedziński

Radca prawny, of Counsel
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Michał Miedziński współpracuje z Kancelarią od 2000 r. Specjalizuje się w prawie spółek i prawie rynku kapitałowego. Brał udział w licznych projektach restrukturyzacyjnych. Doradzał w transakcjach typu M&A, przy emisjach, wykupie i oferowaniu instrumentów finansowych. Ma wieloletnie doświadczenie procesowe. Reprezentował i doradzał klientom w krajowych i transgranicznych postępowaniach sądowych (w tym przed Sądem Najwyższym) i arbitrażowych (KIG; SCC w Sztokholmie). Jest autorem publikacji w czasopismach naukowych (PPH, RPEiS, Monitor Prawniczy). Prowadził szkolenia z zakresu z prawa spółek oraz wypełniania obowiązków informacyjnych.

Języki:

angielski, francuski

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

MAR: Wyzwanie interpretacyjne | Michał Miedziński

Polskie tłumaczenie dyrektywy MAR jest niedoskonałe, co nie ułatwia percepcji nawet kluczowych unormowań. Nieścisłości są też w aktach delegowanych i wykonawczych - pisze ekspert. Od 4 lipca 2016 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (market abuse regulation - MAR). Rozporządzenie, w przeciwieństwie…
Doradca emitenta musi prowadzić listę insiderów

Doradca emitenta musi prowadzić listę insiderów

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 1 września zaktualizował zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących wykładni Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR). Dokument naświetla m.in. ramy podmiotowe obowiązku prowadzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych, wskazując, że spoczywa on nie tylko na emitentach, ale również podmiotach,…
Podział zysku w spółce kontrolowanej przez alternatywny fundusz inwestycyjny

Podział zysku w spółce kontrolowanej przez alternatywny fundusz inwestycyjny

Zakaz wyprzedaży aktywów obowiązuje przez 24 miesiące od dnia przejęcia kontroli w spółce przez alternatywny fundusz inwestycyjny. Wątpliwości budzą wzajemne relacje przepisów o funduszach inwestycyjnych i kodeksu spółek handlowych. Trwa sezon zatwierdzania sprawozdań finansowych i dzielenia zysków w spółkach kapitałowych. Podmioty kontrolowane przez alternatywne fundusze inwestycyjne (specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty, alternatywną spółkę…