Marek Król

Radca prawny, Partner Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Marek specjalizuje się w transakcjach bankowo-finansowych oraz M&A. Brał udział w tworzeniu kilkunastu  banków oraz oddziałów banków zagranicznych w Polsce. Uczestniczył w transakcjach kredytowych finansujących największe inwestycje przemysłowe ostatnich lat, obiekty biurowe, hotelowe, centra handlowe, parki logistyczne oraz obiekty przemysłowe (elektrownie, farmy wiatrowe, zakłady termicznej utylizacji odpadów). Uczestniczył w Projekcie 10+ realizowanym przez Grupę Lotos o wartości 1.4 mld Euro (budowa instalacji: HDS, destylacji ropy naftowej i hydrokrakingu oraz wytwórni wodoru). Przygotowywał dokumentację finansowania tej inwestycji przez konsorcjum 28 banków. Doradzał EBOiR i EBI w finansowaniu bardzo znaczących dla polskiej gospodarki projektów inwestycyjnych.

W ostatnim czasie Marek koncentrował się na transakcjach związanych z finasowaniem i nabywaniem projektów energetycznych (konwencjonalnych i OZE). Doradzał w transakcji sprzedaży zakładów produkujących elementy urządzeń do morskich farm wiatrowych, lądowych farm wiatrowych oraz nabycia większościowego pakietu w spółce z sektora technologii medycznych.

Marek doradzał funduszom nieruchomościowym przy nabywania parków handlowych i biurowych oraz sporządzał dokumentację prawną finansowania tych transakcji przez banki polskie i zagraniczne.

Sporządzał raporty prawne w sektorze nowych technologii, w tym infrastruktury światłowodowej, telekomunikacji, sieci internetowych. Duża cześć praktyki Marka dotyczy także usług prawnych dla podmiotów z sektora waste to energy.  W tym obszarze doradzał polskim podmiotom produkującym paliwa alternatywne oraz wytwarzającym ciepło i energię elektryczną.
Obecnie Marek doradza kilku podmiotom zagranicznym w procesie zakupu polskich przedsiębiorstw z sektora chemicznego i energetycznego oraz wspólnie z zagranicznymi doradcami inwestycyjnymi przygotowuje IPO dla polskich podmiotów zamierzających wejść na parkiety giełd zagranicznych.

Języki:

angielski

Marek Król

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

Spółka akcyjna oraz spółka komandytowo- akcyjna – sprawdź jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Przepisy, regulujące funkcjonowanie spółek są nieustannie modyfikowane.  30 sierpnia 2019 r. została uchwalona nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798; dalej: „Ustawa”), która wprowadza nowe obowiązki dla spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Pierwsze z nowych regulacji weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  Obowiązkowa dematerializacja  Główna zmiana jaka została…

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Sejm aktualnie zajmuje się już czwartą wersją Tarczy Antykryzysowej – projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pierwsze posiedzenie Sejmu w sprawie tego projektu ma odbyć się już 27 maja. Jednym z istotniejszych projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie trybu uproszczonego…