Krzysztof Kubik

Radca prawny, Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Krzysztof Kubik rozpoczął współpracę z kancelarią D. Dobkowski w 2006 r. Posiada doświadczenie w projektach związanych z reorganizacją struktur holdingowych (w tym procesy połączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek). Brał udział w procesach związanych z implementacją oraz obsługą prawną struktur spółek powołanych dla celów optymalizacji podatkowych. Uczestniczył również w projektach przeglądu prawnego (due diligence) spółek, przedsiębiorstw oraz nieruchomości.

Języki:

angielski

Krzysztof Kubik, Radca prawny, Associate

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Publikacje

Legal Alert - Nowe regulacje antykorupcyjne

Legal Alert - Nowe regulacje antykorupcyjne

Projekt ustawy o jawności życia publicznego - nowe regulacje antykorupcyjne Rada Ministrów proceduje nad projektem ustawy o jawności życia publicznego („Projekt”) zakładającym, obok dyskutowanych zmian w zasadach dostępu obywateli do informacji publicznej, szereg obowiązków i obostrzeń w zakresie przeciwdziałania korupcji, które nie były do tej pory przedmiotem kompleksowego uregulowania. Projekt ma zastosowanie do średnich i…