Katarzyna Zwolińska-Sosnowska

Radca prawny, Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Katarzyna Zwolińska-Sosnowska posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji dużych projektów nieruchomościowych, obejmujące w szczególności: nabywanie nieruchomości, negocjowanie dokumentacji finansowej i zabezpieczeń, komercjalizację oraz bieżącą obsługę centrów handlowych i logistycznych. Uczestniczyła w prowadzeniu spraw sądowych związanych z nieruchomościami oraz kontraktami budowlanymi, w tym spraw upadłościowych oraz reprezentowała wykonawców w sprawach związanych z budową dróg i autostrad. Doradzała również przy restrukturyzacji instytucji finansowych i spółek prawa handlowego oraz emisji obligacji. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Jest ekspertem w zespole zajmującym się m.in. poświadczaniem możliwości finansowania wypłat na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy.

Języki:

angielski

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

Poświadczenie Zdolności Dywidendowej

Wypłaty na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych dokonywane być mogą z następujących tytułów prawnych: dywidenda, w tym zaliczka na poczet dywidendy w trakcie roku obrotowego, wynagrodzenie za umorzone udziały, kwota likwidacyjna, zwrot dopłat, zwrot pożyczek na rzecz wspólników. KPMG zatrudnia ekspertów z zakresu prawa, finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości, którzy w uzgodnionym zakresie przeprowadzają prace…