Katarzyna Kutrzepa

Radca prawny, Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Katarzyna Kutrzepa współpracuje z Kancelarią od 2007 roku. Uczestniczy w projektach i bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu złożonych transakcji łączących różne dziedziny prawa. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, w tym z zakresu nieruchomości, uczestniczy w wielu przeglądach prawnych typu due diligence dla klientów polskich oraz zagranicznych, a także zajmuje się bieżącym doradztwem korporacyjnym.

Języki:

angielski, rosyjski

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Studium Prawa Rosyjskiego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie

Uprawnienia

członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

Legal Newsletter - Lipiec 2017

LEGAL NEWSLETTER LIPIEC 2017 Mamy przyjemność zaprezentować edycję lipcową wydawnictwa naszej kancelarii pod nazwą „KPMG Legal Newsletter”. Naszym zamiarem jest cykliczne prezentowanie przydatnych przedsiębiorcom informacji z różnych dziedzin prawa oraz sygnalizowanie najistotniejszych zmian w legislacji. Przygotowaliśmy polską, angielską oraz niemiecką wersję językową. W numerze: Obowiązkowa dematerializacja akcji w spółkach prawa handlowego - Tomasz Kamiński, Kacper…
Gdy Grek kupuje ziemię w Polsce…

Gdy Grek kupuje ziemię w Polsce…

Obowiązek uzyskania zezwolenia jest zasadą Nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzoziemca co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Takiego zezwolenia wymaga również nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach z siedzibą na terytorium Polski, a także każda inna czynność dotycząca udziałów lub akcji, jeżeli…