Jakub Kokociński

Radca prawny, Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Jakub Kokociński związany jest z Kancelarią od 2020 r. Zajmuje się prawem handlowym i umów oraz prawem własności intelektualnej. Uczestniczy w projektach due diligence podmiotów krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora finansowego. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Zajmuje się także bieżącym doradztwem korporacyjnym dla spółek z różnych branż.

Języki:

angielski

Kokocinski-Jakub

Edukacja i kwalifikacje

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Publikacje

Alternatywna Spółka Inwestycyjna - struktura umożliwiająca zbiorowe inwestowanie

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (dalej także „ASI”) jest formą prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego inwestowania, wprowadzoną do polskiego porządku prawnego w 2016 roku. Czym jest ASI? Zgodnie z definicją ASI zawartą w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej także „Ustawa”), ASI  jest jedną z form alternatywnych funduszy inwestycyjnych (dalej także „AFI”), inną…

Polskie firmy będą chronione przed wrogim przejęciem dzięki Tarczy 4.0

W Sejmie RP trwają prace nad projektem tzw. Tarczy 4.0. W ramach tego projektu planowane jest m.in. wprowadzenie mechanizmu zapobiegającego wrogim przejęciom polskich firm o strategicznym znaczeniu przez podmioty spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce przepisy te mogą wywrzeć istotny wpływ na transakcje typu M&A przez najbliższe 2 lata, kiedy będą one obowiązywać.…