dr Fatima Mohmand

Adwokat, Of Counsel kieruje łódzkim biurem kancelarii
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Fatima Mohmand dołączyła do kancelarii w 2013 r. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a także prawa karnego gospodarczego. Zajmuje się także udzielaniem wsparcia prawnego klientom korporacyjnym w postępowaniach forensic, w tym doradztwem w zakresie konsekwencji prawnych wykrytych nadużyć i przestępstw gospodarczych oraz rekomendowaniem środków prawnych z zakresu postępowań karnych, cywilnych i pracowniczych związanych z wykrytymi nadużyciami i przestępstwami. Ma wieloletnie doświadczenie sądowe, w tym w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Przez wiele lat wykładała prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo własności intelektualnej i przemysłowej jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ, a także prawo konkurencji i nieuczciwej reklamy na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej w Szkole Filmowej w Łodzi.

Języki:

angielski, francuski

Publikacje

Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych w stosunku do GIIF

Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych w stosunku do GIIF

Punkt Zwrotny to magazyn biznesowy, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce podejmują aktualne tematy istotne dla praktyków biznesu. W trzecim numerze w 2018 roku mec. dr Fatima Mohmand (adwokat) pisze na temat „Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych w stosunku do GIIF”. Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji: [Punkt Zwrotny 3/2018]
no image

Legal Alert - Nowe przepisy wdrażające IV Dyrektywę AML

W dniu 1 marca 2018 r. Parlament uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Nowa Ustawa AML), która wdraża postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (potocznie zwanej IV Dyrektywą AML).  Nowe przepisy…
Konfiskata rozszerzona i przymusowy zarząd przedsiębiorstwa - nowe regulacje w praktyce

Konfiskata rozszerzona i przymusowy zarząd przedsiębiorstwa - nowe regulacje w praktyce

Punkt Zwrotny to magazyn biznesowy, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce podejmują aktualne tematy istotne dla praktyków biznesu. W pierwszym numerze w 2018 roku mec. dr Fatima Mohmand (adwokat) pisze na temat "Konfiskata rozszerzona i przymusowy zarząd przedsiębiorstwa - nowe regulacje w praktyce". Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji: [Punkt Zwrotny 1/2018 ]
Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Aktualnie w Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej „Projekt”, „Ustawa”). Projekt przewiduje zasadniczą zmianę zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w tym m.in. spółek z o.o. i spółek akcyjnych oraz innych osób prawnych, za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. W odróżnieniu od dotychczasowych przepisów, warunkiem…