Elżbieta Pawlak

Aplikant radcowski, Lawyer
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Elżbieta Pawlak współpracuje z Kancelarią od 1996 roku. Obecnie specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie cywilnym i administracyjnym. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego oraz w postępowaniach cywilnych i administracyjnych.

Języki:

niemiecki, angielski

Edukacja i kwalifikacje

Magister filologii germańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magister prawa, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uprawnienia

Aplikant radcowski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie