dr Anna Jóźwicka

Radca prawny, Senior Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Dr Anna Jóźwicka jest związana z kancelarią od 2006 r. Doradza podmiotom krajowym i zagranicznym z różnych branż, w tym z sektora finansowego. Świadczy usługi prawne z zakresu prawa spółek, w szczególności z obszaru M&A (łączenia/podziały/przekształcenia spółek, nabywanie akcji i udziałów) oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Zapewnia klientom kompleksową pomoc prawną w ramach ich bieżącej działalności.

Edukacja i kwalifikacje

 

doktor nauk prawnych – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


mgr ekonomii – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 

Uprawnienia

członek Okręgowej Izby Radców Prawnych

Publikacje

Legal newsletter - styczeń 2018

Legal Newsletter - Styczeń 2018

LEGAL NEWSLETTER STYCZEŃ 2018 Mamy przyjemność zaprezentować edycję styczniową wydawnictwa naszej kancelarii pod nazwą „KPMG Legal Newsletter”. Naszym zamiarem jest cykliczne prezentowanie przydatnych przedsiębiorcom informacji z różnych dziedzin prawa oraz sygnalizowanie najistotniejszych zmian w legislacji. Przygotowaliśmy polską, angielską oraz niemiecką wersję językową. W numerze: GIODO po nowemu - Magdalena Bęza, Inwestycje na nowych zasadach. Założenia…
Nowe zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Nowe zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt jest datowany na 27 września 2017 r. i zakłada m. in. zmianę przepisów kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) dotyczących wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o. Zgodnie z aktualnym…

Obowiązkowa dematerializacja akcji – o co warto zadbać już teraz

W dniu 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie zasadnicza część przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”), która wprowadza m. in. zasadę obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. O ile dla spółek publicznych taka zasada nie będzie stanowić novum,…