Anna Białecka

Aplikant radcowski, Lawyer
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Anna Białecka współpracuje z Kancelarią od 2013 roku. Obecnie Specjalizuje się w prawie pracy oraz w prawie handlowych.  Zajmuje się bieżącym doradztwem dla polskich i międzynarodowych podmiotów. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek.

Języki:

angielski

Edukacja i kwalifikacje

Magister prawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uprawnienia

Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje