Anna Białecka

Aplikant radcowski, Lawyer
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Anna Białecka współpracuje z Kancelarią od 2013 roku. Obecnie Specjalizuje się w prawie pracy oraz w prawie handlowych.  Zajmuje się bieżącym doradztwem dla polskich i międzynarodowych podmiotów. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek.

Języki:

angielski

Edukacja i kwalifikacje

Magister prawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uprawnienia

Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

Koronawirus (SARS-CoV-2) – wytyczne dla pracodawców w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa

Zagrożenie związane z zachorowaniem na koronawirusa (SARS-CoV-2) powoduje wiele niepewności wśród pracodawców, którzy analizują jakie mają uprawnienia i obowiązki w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się tego wirusa. Z pomocą dla pracodawców przychodzą kolejne regulacje ze strony organów państwowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje i wytyczne organów państwowych w kwestiach dotyczących koronawirusa:   Z powyższych regulacji oraz…

Koronawirus a przepisy prawa pracy i RODO – informacje dla pracodawców

Sytuacja związana z zagrożeniem rozprzestrzenia i zachorowania na koronawirusa (SARS-CoV-2) staje się coraz bardziej poważna i powoduje coraz więcej niepewności wśród pracodawców, którzy analizują, jakie mają uprawnienia i obowiązki w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się tego wirusa. W związku z kierowaniem do Kancelarii wielu pytań dotyczących zagrożenia epidemiologicznego i uprawnień pracodawców oraz pracowników w celu…

Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej z punktu widzenia prawa pracy

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS CoV-2 w Polsce organy państwowe podejmują kolejne czynności mające na celu zapobieganie jego rozprzestrzeniania. Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej…

Zmiany zasad dokonywania opłat za reklamowanie napojów alkoholowych

W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym (dalej także „Ustawa”). Zmiany mają polegać na zoptymalizowaniu: systemu poboru opłaty za reklamę napojów alkoholowych; zwiększeniu skuteczności wywiązywania się przez podatników z nałożonych na nich obowiązków; stworzeniu warunków umożliwiających skuteczną windykację opłat za reklamę…

Propozycja rządu odroczenia do 13 lipca 2020 r. terminu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Działania zapobiegawcze w związku z zagrożeniem rozprzestrzenia się i zachorowań na koronawirusa (SARS-CoV-2) nie powinny całkowicie usuwać z pola widzenia szeregu obowiązków regulacyjnych, których niedopełnienie może narazić firmę na bardzo poważne skutki prawne. Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spółki wpisane do…

Rozporządzenie ograniczające swobodę poruszania się

W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 24 marca 2020 r. Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”) wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się na obszarze Polski. Akt wydano na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych…

Tarcza antykryzysowa z punktu widzenia prawa pracy

28 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). W dniu 31 marca 2020 r., po wprowadzonych przez Senat poprawkach, prace nad Ustawą są kontynuowane w Sejmie. Ustawa jest jednym…