Andrea De Gaspari

Dyrektor, Management Consulting, szef Italian Desk
KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Andrea rozpoczął swoją karierę zawodową jako Konsultant, specjalizujący się w sprawach strategicznych i biznesowych/finansowych w firmie konsultingowej. Później rozpoczął pracę w KPMG Advisory SpA we Włoszech jako Senior Consultant, głównie w sektorze „Energy & Utilities”. Dzisiaj pracuje jako Senior Manager w KPMG Advisory Sp. z o.o. i Kierownik „KPMG Italian Desk” w Polsce. Projekty, w których Andrea był zaangażowany, związane były z klientami z następujących branż: Energia – Finanse – Automotive – Entertainment & Leisure – FMCG – Consumer & Industrial Market – Construction – PE House.

Andrea De Gaspari

Edukacja i kwalifikacje

Master of Science w Project Management – Uniwersytet w Padwie – Wydział Inżynierii


Magister Ekonomii, Uniwersytet w Padwie – Wydział Ekonomii

Uprawnienia

Wiceprezes Rady Doradców Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce