Aleksandra Janiszewska

Aplikant adwokacki, Lawyer
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Aleksandra Janiszewska jest związana z Kancelarią od 2019 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie między innymi w kancelarii karnej, reprezentując klientów przed sądem i prokuraturą.

Specjalizuje się w prawie karnym oraz tematyce compliance. W ramach swojej specjalizacji była zaangażowana w badanie działalności spółek pod kątem ich zgodności z wymogami prawnymi, w tym z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oraz w tworzenie wewnętrznych procedur i polityk.

Języki:

angielski, hiszpański

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Uprawnienia

Aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

Publikacje

Koronawirus a umowy poddane prawu obcemu

Wpływ epidemii COVID-19 na możliwość wywiązania się ze zobowiązań kontraktowych odczuje prawdopodobnie każda firma.Sytuacja przedsiębiorcy może okazać się jednak dodatkowo skomplikowana w przypadku, gdy umowa poddana jest prawu obcemu lub z innych przyczyn istnieje możliwość, iż do skutków jej niewykonania zastosowanie będą miały przepisy prawa obcego. Przygotowanie się do rozmów z wierzycielem lub sporu sądowego…

Tarcza antykryzysowa w związku z pandemią COVID-19 - wsparcie dla przedsiębiorców

W celu złagodzenia negatywnych skutków epidemii COVID-19 dla przedsiębiorców rząd opracował projekt tzw. tarczy antykryzysowej (wcześniej projekt znany był jako „pakiet osłonowy”). Prace nad projektami odpowiednich przepisów są jeszcze na ukończeniu. Tymczasem  przedstawimy Państwu główne założenia projektu dotyczące wsparcia rynku pracy, finansowania przedsiębiorstw, wzmocnienia systemu finansowego i inwestycji publicznych, które w najbliższym czasie znajdą odzwierciedlenie…