Agnieszka Kobus

Adwokat, Senior Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Agnieszka Kobus współpracuje z Kancelarią od 2006 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości. Doradza w zakresie projektów inwestycyjnych i transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami oraz prawa budowlanego i zarządzania nieruchomościami. Reprezentuje klientów w procesach sądowych oraz w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym.

Edukacja i kwalifikacje

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,


absowlentka Podyplomowego Studium Prawa Własnosći Intelektualnej,


absolwentka Podyplomowego Studium Podstawy Prawno-Ekonomicczne Procesu Inwestycjnego.

Uprawnienia

członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie