Archiwa: Osoby kontaktowe

Marek Król

Marek Król

Doświadczenie zawodowe:

Marek specjalizuje się w transakcjach bankowo-finansowych oraz M&A. Brał udział w tworzeniu kilkunastu  banków oraz oddziałów banków zagranicznych w Polsce. Uczestniczył w transakcjach kredytowych finansujących największe inwestycje przemysłowe ostatnich lat, obiekty biurowe, hotelowe, centra handlowe, parki logistyczne oraz obiekty przemysłowe (elektrownie, farmy wiatrowe, zakłady termicznej utylizacji odpadów). Uczestniczył w Projekcie 10+ realizowanym przez Grupę Lotos o wartości 1.4 mld Euro (budowa instalacji: HDS, destylacji ropy naftowej i hydrokrakingu oraz wytwórni wodoru). Przygotowywał dokumentację finansowania tej inwestycji przez konsorcjum 28 banków. Doradzał EBOiR i EBI w finansowaniu bardzo znaczących dla polskiej gospodarki projektów inwestycyjnych.

W ostatnim czasie Marek koncentrował się na transakcjach związanych z finasowaniem i nabywaniem projektów energetycznych (konwencjonalnych i OZE). Doradzał w transakcji sprzedaży zakładów produkujących elementy urządzeń do morskich farm wiatrowych, lądowych farm wiatrowych oraz nabycia większościowego pakietu w spółce z sektora technologii medycznych.

Marek doradzał funduszom nieruchomościowym przy nabywania parków handlowych i biurowych oraz sporządzał dokumentację prawną finansowania tych transakcji przez banki polskie i zagraniczne.

Sporządzał raporty prawne w sektorze nowych technologii, w tym infrastruktury światłowodowej, telekomunikacji, sieci internetowych. Duża cześć praktyki Marka dotyczy także usług prawnych dla podmiotów z sektora waste to energy.  W tym obszarze doradzał polskim podmiotom produkującym paliwa alternatywne oraz wytwarzającym ciepło i energię elektryczną.
Obecnie Marek doradza kilku podmiotom zagranicznym w procesie zakupu polskich przedsiębiorstw z sektora chemicznego i energetycznego oraz wspólnie z zagranicznymi doradcami inwestycyjnymi przygotowuje IPO dla polskich podmiotów zamierzających wejść na parkiety giełd zagranicznych.

Języki:

angielski

Michał Sawicki

Michał Sawicki

Doświadczenie zawodowe:

Michał Sawicki z Kancelarią związany jest od 2019 r. Specjalizuje sie w prawie spółek, fuzji i przejęć (M&A) oraz zamówień publicznych. Uczestniczy w projektach due diligence podmiotów krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu asset deal oraz share deal. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Zajmuje się także bieżącym doradztwem korporacyjnym dla spółek z różnych branż.

Języki:

angielski

Magdalena Wikarjak

Doświadczenie zawodowe:

Magdalena zajmuje się ochroną danych osobowych oraz prawem umów. W obszarze jej zainteresowań leży również prawo konsumenckie, w którym zdobywała doświadczenie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmuje się także obsługą spółek handlowych.

Andrea De Gaspari

Andrea De Gaspari

Doświadczenie zawodowe:

Andrea rozpoczął swoją karierę zawodową jako Konsultant, specjalizujący się w sprawach strategicznych i biznesowych/finansowych w firmie konsultingowej. Później rozpoczął pracę w KPMG Advisory SpA we Włoszech jako Senior Consultant, głównie w sektorze „Energy & Utilities”. Dzisiaj pracuje jako Senior Manager w KPMG Advisory Sp. z o.o. i Kierownik „KPMG Italian Desk” w Polsce. Projekty, w których Andrea był zaangażowany, związane były z klientami z następujących branż: Energia – Finanse – Automotive – Entertainment & Leisure – FMCG – Consumer & Industrial Market – Construction – PE House.

Michał Sieroń

Michał Sieroń

Doświadczenie zawodowe:

Michał Sieroń posiada doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, zdobyte w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz sektora publicznego. Bierze udział w projektach z zakresu praw własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych, przeprowadza badania typu due diligence, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Michał Komar, Radca prawny, Associate

Michał Komar

Doświadczenie zawodowe:

Michał Komar dołączył do zespołu kancelarii w 2017 r. Michał specjalizuje się w przepisach prawnych z obszaru Life Science. Świadczy pomoc prawną w sprawach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, suplementów diety (środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego) i kosmetyków, ich wytwarzania, dystrybucji, reklamy oraz obejmowania ich refundacją ze środków publicznych. Doradza również przy tworzeniu i funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia.

Michał Komar jest Managerem LOB Life Sciences KPMG w Polsce. Michał należy również do grupy roboczej KPMG zajmującej się doradztwem w zakresie dostosowania do nowych przepisów o wyrobach medycznych (KPMG EU MDR community).

Języki:

angielski

Katarzyna Zwolińska-Sosnowska

Doświadczenie zawodowe:

Katarzyna Zwolińska-Sosnowska posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji dużych projektów nieruchomościowych, obejmujące w szczególności: nabywanie nieruchomości, negocjowanie dokumentacji finansowej i zabezpieczeń, komercjalizację oraz bieżącą obsługę centrów handlowych i logistycznych. Uczestniczyła w prowadzeniu spraw sądowych związanych z nieruchomościami oraz kontraktami budowlanymi, w tym spraw upadłościowych oraz reprezentowała wykonawców w sprawach związanych z budową dróg i autostrad. Doradzała również przy restrukturyzacji instytucji finansowych i spółek prawa handlowego oraz emisji obligacji. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Jest ekspertem w zespole zajmującym się m.in. poświadczaniem możliwości finansowania wypłat na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy.

Języki:

angielski

Natalia Kotłowska, Radca Prawny, Associate

Natalia Kotłowska

Doświadczenie zawodowe:

Natalia Kotłowska z Kancelarią związana jest od 2012 r. Zajmuje się prawem handlowym i umów, ochroną danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej. Uczestniczy w projektach due diligence podmiotów krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu asset deal oraz share deal. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Zajmuje się także bieżącym doradztwem korporacyjnym dla spółek z różnych branż.

Języki

angielski, francuski

Tadeusz Jacek Dudziński

Doświadczenie zawodowe:

Tadeusz Jacek Dudziński współpracuje z Kancelarią od 2003 roku. Prowadzi i nadzoruje zespoły prawników przygotowujące kompleksową dokumentację związaną z transakcjami z zakresu fuzji i przejęć oraz raporty due diligence. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie przygotowywania optymalnych metod inwestowania, przeprowadzania analiz i przygotowania raportów prawnych dotyczących podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia negocjacji. Jego specjalizacja obejmuje również prawo energetyczne i wydobywcze oraz sektor infrastruktury.

Języki:

angielski, rosyjski

Dariusz Dobkowski

Doświadczenie zawodowe:

Dariusz Dobkowski zdobywał doświadczenie zawodowe w latach 90-tych w firmach z tzw. „Wielkiej Piątki” świadcząc usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Od ponad dekady jest Partnerem Zarządzającym stowarzyszonej z KPMG kancelarii prawnej D. Dobkowski sp.k.

Dariusz specjalizuje się w prawie handlowym, doradztwie w zakresie transakcji M&A, prawie bankowym oraz nieruchomościowym, uczestniczył oraz nadzorował dziesiątki projektów ws. implementacji innowacyjnych rozwiązań prawno-finansowych oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe łączy z pogłębioną wiedzą sektorową, wielokrotnie reprezentował banki oraz instytucje finansowe przed organami nadzoru we wszelkich sprawach związanych z działalnością operacyjną oraz zmianami struktury kapitałowej. Zaangażowany był w pierwszy na polskim rynku projekt związany z podziałem transgranicznym jednego z czołowych banków komercyjnych. Prowadzi bieżące doradztwo na rzecz wiodących klientów z sektora bankowego, finansowego oraz nieruchomościowego.

Funkcje:

 • członek KPMG Global Legal Steering Group,
 • kierujący CEE Legal Steering Group,
 • Dyrektor Zarządzający KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář (Praga),
 • Dyrektor Zarządzający KPMG Legal s.r.o. (Bratysława).

Języki:

angielski, rosyjski

Magdalena Bęza

Magdalena Bęza

Doświadczenie zawodowe:

Magdalena Bęza jest związana z kancelarią od 2004 r. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym krajowe i zagraniczne. Świadczy przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz ochrony danych osobowych. Dysponuje również znacznym doświadczeniem w obszarze obsługi projektów inwestycyjnych, w tym związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych. Negocjowała też dużą liczbę umów najmu lokali w centrach handlowych.

Języki:

angielski, francuski, niemiecki

Renata Kulpa

Doświadczenie zawodowe:

Renata Kulpa jest związana z KPMG od 1996 roku.

Specjalizuje się w prawie spółek (korporacyjnym), prawie gospodarczym, bankowym, finansowym, a także prawie pracy. Zajmuje się również problematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kwestiami ochrony danych osobowych i ochrony konsumentów.

Świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych we wszelkich sprawach związanych z ich działalnością operacyjną, a także reprezentuje instytucje finansowe przed organami nadzorczymi.

Renata uczestniczyła w wielu projektach dotyczących w szczególności nabycia przedsiębiorstw, połączenia, podziału oraz przekształcenia spółek, a także procesach likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych oraz przeglądach prawnych typu due diligence.

Języki:

angielski

Agnieszka Jóźwiak

Doświadczenie zawodowe:

Agnieszka Jóźwiak jest związana z KPMG od 1997 r. Świadczy usługi prawne dla podmiotów krajowych i zagranicznych, z różnych branż. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w szeroko rozumianym prawie pracy. Bierze udział w projektach związanych z zakładaniem podmiotów gospodarczych oraz zapewnia im bieżącą pomoc prawną dostosowaną do specyfiki ich działalności. Pomaga w łączeniach, przekształceniach, podziałach i likwidacjach spółek. Uczestniczy w badaniach podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych.

Języki:

angielski, francuski

Joanna Grajecka

Doświadczenie zawodowe:

Joanna Grajecka jest związana z KPMG od 1999 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz administracyjnym, w szczególności w prawie nieruchomości, prawie umów oraz postępowań administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w obszarze inwestycji związanych z nieruchomościami, w tym inwestycji związanych z budową centrów handlowych. W ramach swoich specjalizacji doradza klientom we wszelkich aspektach związanych z procesem inwestycyjnym, w tym negocjuje umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy o zarządzanie inwestycją. Zajmuje się także kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych doradzając m.in. w zakresie kontraktów gospodarczych i prawa spółek.

Języki:

angielski

Przemysław Kamil Rosiak, Radca prawny, Partner Associate

Przemysław Kamil Rosiak

Doświadczenie zawodowe:

Przemysław Kamil Rosiak współpracuje z Kancelarią od 1999 roku. Specjalizuje się w ochronie konkurencji i pomocy publicznej, prawie Unii Europejskiej oraz prawie geologicznym i górniczym. Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Komisją Europejską, Sądem Unii Europejskiej oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE. Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach, zarówno na poziomie międzynarodowym (w imieniu podmiotów publicznych i prywatnych), jak i krajowym, prowadzi szkolenia z zakresu prawa UE i prawa konkurencji dla radców prawnych, sędziów, urzędników państwowych i przedsiębiorców.

Języki:

francuski, angielski, węgierski

Renata Bonecka, Radca prawny, Adwokat, of Counsel

Renata Bonecka

Doświadczenie zawodowe:

Renata Bonecka z kancelarią związana jest od 1999 r. Świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów krajowych i zagranicznych, z różnych branż. Specjalizuje się w prawie spółek i w prawie nieruchomości. Zajmuje się także prawem fuzji i przejęć (M&A), prawem umów, prawem pracy oraz prawem własności intelektualnej. Bierze udział w projektach związanych z zakładaniem podmiotów gospodarczych i ich bieżącą działalnością. Przeprowadza kompleksowe analizy prawne podmiotów gospodarczych i nieruchomości. Reprezentuje klientów w sporach sądowych, w tym pracowniczych, oraz w postępowaniach administracyjnych.

Języki:

angielski, niemiecki

Krzysztof Wojciechowski

Krzysztof Wojciechowski

Doświadczenie zawodowe:

Krzysztof Wojciechowski współpracuje z Kancelarią od 1999 roku i jest odpowiedzialny za praktykę nieruchomości. Specjalizuje się w prowadzeniu interdyscyplinarnych spraw dotyczących nieruchomości oraz budownictwa, upadłości i restrukturyzacji a także działalności instytucji finansowych. W ostatnich latach kierował zespołem prawników przeprowadzającym badanie stanu prawnego ponad stu nieruchomości oraz doradzał przy ich nabywaniu. Doradzał i reprezentował zagranicznych wierzycieli w pozasądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym, doradzał w kilku procesach sprzedaży oraz nabycia centrów handlowych.

Języki:

angielski

dr Fatima Mohmand

Doświadczenie zawodowe:

Fatima Mohmand dołączyła do kancelarii w 2013 r. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a także prawa karnego gospodarczego. Zajmuje się także udzielaniem wsparcia prawnego klientom korporacyjnym w postępowaniach forensic, w tym doradztwem w zakresie konsekwencji prawnych wykrytych nadużyć i przestępstw gospodarczych oraz rekomendowaniem środków prawnych z zakresu postępowań karnych, cywilnych i pracowniczych związanych z wykrytymi nadużyciami i przestępstwami. Ma wieloletnie doświadczenie sądowe, w tym w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Przez wiele lat wykładała prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo własności intelektualnej i przemysłowej jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ, a także prawo konkurencji i nieuczciwej reklamy na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej w Szkole Filmowej w Łodzi.

Języki:

angielski, francuski

Anna Konaszewska

Doświadczenie zawodowe:

Anna Konaszewska prowadzi projekty z zakresu fuzji, przejęć, podziałów oraz przekształceń spółek kapitałowych, restrukturyzacji i prywatyzacji spółek, nabywania pakietów udziałów/akcji w spółkach, nabywania wyodrębnionych części przedsiębiorstw; przygotowuje kompleksowe raporty/analizy i przeglądy prawne typu due diligence (przedinwestycyjne), compliance/forensic (badanie zgodności z obowiązującymi przepisami/ wykrywanie ryzyk prawnych i nieprawidłowości); doradza klientom w bieżącej działalności, w sprawach korporacyjnych, w sprawach związanych z prawem pracy; negocjuje i opiniuje umowy handlowe.

Języki:

angielski

Monika Skaba-Szklarska

Doświadczenie zawodowe:

 • współpracuje z Kancelarią od 2006 r., wcześniej doświadczenie zdobywała w Niemczech i Wielkiej Brytanii,
 • świadczy usługi w zakresie doradztwa korporacyjnego i gospodarczego oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procesów inwestycyjnych, postępowań upadłościowych,
 • zajmuje się kompleksową obsługą biznesową i prawną przedsiębiorców, doradzając m.in. w zakresie kontraktów gospodarczych i prawa spółek, w szczególności w sektorach dóbr konsumpcyjnych, budownictwa i nieruchomości, usług transportowych,
 • posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i negocjowania umów handlowych, w tym w zakresie umów najmu, oraz obsługi prawnej procesu komercjalizacji i zarządzania centrów handlowych i logistycznych wiodących deweloperów,
 • reprezentuje Klientów przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych.

Języki:

 • angielski,
 • niemiecki,
 • rosyjski.

Wybrane publikacje:

 • „Zmiana pozwolenia na farmaceutyki jest możliwa”, Dziennik Gazeta Prawna, 12.02.2013,
 • „Obowiązki w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych”, Parkiet, 09.02.2013,
 • „O podziale dywidendy wspólnicy decydują raz na 12 miesięcy”, Dziennik Gazeta Prawna, 12.06.2012,
 • „Jak można toczyć spory cywilne z unijnymi kontrahentami“, Rzeczpospolita, 21.06.2011,
 • „Egzekucja zazwyczaj po uznaniu orzeczenia“, Rzeczpospolita, 21.06.2011.