Archiwa: Osoby kontaktowe

Kokocinski-Jakub

Jakub Kokociński

Doświadczenie zawodowe:

Jakub Kokociński związany jest z Kancelarią od 2020 r. Zajmuje się prawem handlowym i umów oraz prawem własności intelektualnej. Uczestniczy w projektach due diligence podmiotów krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora finansowego. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Zajmuje się także bieżącym doradztwem korporacyjnym dla spółek z różnych branż.

Języki:

angielski

Elżbieta Pawlak

Doświadczenie zawodowe:

Elżbieta Pawlak współpracuje z Kancelarią od 1996 roku. Obecnie specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie cywilnym i administracyjnym. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego oraz w postępowaniach cywilnych i administracyjnych.

Języki:

niemiecki, angielski

Piotr Dziekoński

Doświadczenie zawodowe:

Piotr Dziekoński dołączył do Kancelarii w 2018 roku. Jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie umów oraz w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Piotr był również zaangażowany w przygotowywanie raportów i analiz poprzedzających transakcje (due diligence). W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo pracy oraz prawo własności intelektualnej, w tym w szczególności prawo autorskie.

Języki:

angielski

Cezary Fiołna

Doświadczenie zawodowe:

Cezary Fiołna rozpoczął współpracę z Kancelarią w 2019 r. Doświadczenie przy obsłudze spółek handlowych zdobywał w renomowanych polskich kancelariach. Odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Cezary zajmuje się prawną obsługą fuzji i przejęć, w tym sporządzeniem dokumentacji transakcyjnej oraz przygotowaniem raportów due diligence. Ponadto, doradza klientom Kancelarii przy realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz w bieżących kwestiach korporacyjnych.

Języki:

angielski, rosyjski

Ewa Przybyszewska

Doświadczenie zawodowe:

Ewa Przybyszewska współpracuje z Kancelarią od 2017 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek i gospodarczym, a także w prawie pracy. Świadczy usługi doradcze na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów w ich bieżącej działalności. Bierze udział w projektach związanych z zakładaniem podmiotów gospodarczych, a także ich kompleksową analizą prawną.

Języki:

Angielski

Aleksandra Janiszewska

Doświadczenie zawodowe:

Aleksandra Janiszewska jest związana z Kancelarią od 2019 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie między innymi w kancelarii karnej, reprezentując klientów przed sądem i prokuraturą.

Specjalizuje się w prawie karnym oraz tematyce compliance. W ramach swojej specjalizacji była zaangażowana w badanie działalności spółek pod kątem ich zgodności z wymogami prawnymi, w tym z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oraz w tworzenie wewnętrznych procedur i polityk.

Języki:

angielski, hiszpański

Anna Białecka

Doświadczenie zawodowe:

Anna Białecka współpracuje z Kancelarią od 2013 roku. Obecnie Specjalizuje się w prawie pracy oraz w prawie handlowych.  Zajmuje się bieżącym doradztwem dla polskich i międzynarodowych podmiotów. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek.

Języki:

angielski

Marek Król

Marek Król

Doświadczenie zawodowe:

Marek specjalizuje się w transakcjach bankowo-finansowych oraz M&A. Brał udział w tworzeniu kilkunastu  banków oraz oddziałów banków zagranicznych w Polsce. Uczestniczył w transakcjach kredytowych finansujących największe inwestycje przemysłowe ostatnich lat, obiekty biurowe, hotelowe, centra handlowe, parki logistyczne oraz obiekty przemysłowe (elektrownie, farmy wiatrowe, zakłady termicznej utylizacji odpadów). Uczestniczył w Projekcie 10+ realizowanym przez Grupę Lotos o wartości 1.4 mld Euro (budowa instalacji: HDS, destylacji ropy naftowej i hydrokrakingu oraz wytwórni wodoru). Przygotowywał dokumentację finansowania tej inwestycji przez konsorcjum 28 banków. Doradzał EBOiR i EBI w finansowaniu bardzo znaczących dla polskiej gospodarki projektów inwestycyjnych.

W ostatnim czasie Marek koncentrował się na transakcjach związanych z finasowaniem i nabywaniem projektów energetycznych (konwencjonalnych i OZE). Doradzał w transakcji sprzedaży zakładów produkujących elementy urządzeń do morskich farm wiatrowych, lądowych farm wiatrowych oraz nabycia większościowego pakietu w spółce z sektora technologii medycznych.

Marek doradzał funduszom nieruchomościowym przy nabywania parków handlowych i biurowych oraz sporządzał dokumentację prawną finansowania tych transakcji przez banki polskie i zagraniczne.

Sporządzał raporty prawne w sektorze nowych technologii, w tym infrastruktury światłowodowej, telekomunikacji, sieci internetowych. Duża cześć praktyki Marka dotyczy także usług prawnych dla podmiotów z sektora waste to energy.  W tym obszarze doradzał polskim podmiotom produkującym paliwa alternatywne oraz wytwarzającym ciepło i energię elektryczną.
Obecnie Marek doradza kilku podmiotom zagranicznym w procesie zakupu polskich przedsiębiorstw z sektora chemicznego i energetycznego oraz wspólnie z zagranicznymi doradcami inwestycyjnymi przygotowuje IPO dla polskich podmiotów zamierzających wejść na parkiety giełd zagranicznych.

Języki:

angielski

Michał Sawicki

Michał Sawicki

Doświadczenie zawodowe:

Michał Sawicki z Kancelarią związany jest od 2019 r. Specjalizuje sie w prawie spółek, fuzji i przejęć (M&A) oraz zamówień publicznych. Uczestniczy w projektach due diligence podmiotów krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu asset deal oraz share deal. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Zajmuje się także bieżącym doradztwem korporacyjnym dla spółek z różnych branż.

Języki:

angielski

Magdalena Wikarjak

Doświadczenie zawodowe:

Magdalena zajmuje się ochroną danych osobowych oraz prawem umów. W obszarze jej zainteresowań leży również prawo konsumenckie, w którym zdobywała doświadczenie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmuje się także obsługą spółek handlowych.

Andrea De Gaspari

Andrea De Gaspari

Doświadczenie zawodowe:

Andrea rozpoczął swoją karierę zawodową jako Konsultant, specjalizujący się w sprawach strategicznych i biznesowych/finansowych w firmie konsultingowej. Później rozpoczął pracę w KPMG Advisory SpA we Włoszech jako Senior Consultant, głównie w sektorze „Energy & Utilities”. Dzisiaj pracuje jako Senior Manager w KPMG Advisory Sp. z o.o. i Kierownik „KPMG Italian Desk” w Polsce. Projekty, w których Andrea był zaangażowany, związane były z klientami z następujących branż: Energia – Finanse – Automotive – Entertainment & Leisure – FMCG – Consumer & Industrial Market – Construction – PE House.

Michał Sieroń

Michał Sieroń

Doświadczenie zawodowe:

Michał Sieroń posiada doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, zdobyte w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz sektora publicznego. Bierze udział w projektach z zakresu praw własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych, przeprowadza badania typu due diligence, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Michał Komar, Radca prawny, Associate

Michał Komar

Doświadczenie zawodowe:

Michał Komar dołączył do zespołu kancelarii w 2017 r. Michał specjalizuje się w przepisach prawnych z obszaru Life Science. Świadczy pomoc prawną w sprawach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, suplementów diety (środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego) i kosmetyków, ich wytwarzania, dystrybucji, reklamy oraz obejmowania ich refundacją ze środków publicznych. Doradza również przy tworzeniu i funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia.

Michał Komar jest Managerem LOB Life Sciences KPMG w Polsce. Michał należy również do grupy roboczej KPMG zajmującej się doradztwem w zakresie dostosowania do nowych przepisów o wyrobach medycznych (KPMG EU MDR community).

Języki:

angielski

Katarzyna Zwolińska-Sosnowska

Doświadczenie zawodowe:

Katarzyna Zwolińska-Sosnowska posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji dużych projektów nieruchomościowych, obejmujące w szczególności: nabywanie nieruchomości, negocjowanie dokumentacji finansowej i zabezpieczeń, komercjalizację oraz bieżącą obsługę centrów handlowych i logistycznych. Uczestniczyła w prowadzeniu spraw sądowych związanych z nieruchomościami oraz kontraktami budowlanymi, w tym spraw upadłościowych oraz reprezentowała wykonawców w sprawach związanych z budową dróg i autostrad. Doradzała również przy restrukturyzacji instytucji finansowych i spółek prawa handlowego oraz emisji obligacji. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Jest ekspertem w zespole zajmującym się m.in. poświadczaniem możliwości finansowania wypłat na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy.

Języki:

angielski

Natalia Kotłowska, Radca Prawny, Associate

Natalia Kotłowska

Doświadczenie zawodowe:

Natalia Kotłowska z Kancelarią związana jest od 2012 r. Zajmuje się prawem handlowym i umów, ochroną danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej. Uczestniczy w projektach due diligence podmiotów krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu asset deal oraz share deal. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Zajmuje się także bieżącym doradztwem korporacyjnym dla spółek z różnych branż.

Języki

angielski, francuski

Tadeusz Jacek Dudziński

Doświadczenie zawodowe:

Tadeusz Jacek Dudziński współpracuje z Kancelarią od 2003 roku. Prowadzi i nadzoruje zespoły prawników przygotowujące kompleksową dokumentację związaną z transakcjami z zakresu fuzji i przejęć oraz raporty due diligence. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie przygotowywania optymalnych metod inwestowania, przeprowadzania analiz i przygotowania raportów prawnych dotyczących podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia negocjacji. Jego specjalizacja obejmuje również prawo energetyczne i wydobywcze oraz sektor infrastruktury.

Języki:

angielski, rosyjski

Dariusz Dobkowski

Doświadczenie zawodowe:

Dariusz Dobkowski zdobywał doświadczenie zawodowe w latach 90-tych w firmach z tzw. „Wielkiej Piątki” świadcząc usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Od ponad dekady jest Partnerem Zarządzającym stowarzyszonej z KPMG kancelarii prawnej D. Dobkowski sp.k.

Dariusz specjalizuje się w prawie handlowym, doradztwie w zakresie transakcji M&A, prawie bankowym oraz nieruchomościowym, uczestniczył oraz nadzorował dziesiątki projektów ws. implementacji innowacyjnych rozwiązań prawno-finansowych oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe łączy z pogłębioną wiedzą sektorową, wielokrotnie reprezentował banki oraz instytucje finansowe przed organami nadzoru we wszelkich sprawach związanych z działalnością operacyjną oraz zmianami struktury kapitałowej. Zaangażowany był w pierwszy na polskim rynku projekt związany z podziałem transgranicznym jednego z czołowych banków komercyjnych. Prowadzi bieżące doradztwo na rzecz wiodących klientów z sektora bankowego, finansowego oraz nieruchomościowego.

Funkcje:

  • członek KPMG Global Legal Steering Group,
  • kierujący CEE Legal Steering Group,
  • Dyrektor Zarządzający KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář (Praga),
  • Dyrektor Zarządzający KPMG Legal s.r.o. (Bratysława).

Języki:

angielski, rosyjski

Magdalena Bęza

Magdalena Bęza

Doświadczenie zawodowe:

Magdalena Bęza jest związana z kancelarią od 2004 r. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym krajowe i zagraniczne. Świadczy przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz ochrony danych osobowych. Dysponuje również znacznym doświadczeniem w obszarze obsługi projektów inwestycyjnych, w tym związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych. Negocjowała też dużą liczbę umów najmu lokali w centrach handlowych.

Języki:

angielski, francuski, niemiecki

Renata Kulpa

Doświadczenie zawodowe:

Renata Kulpa jest związana z KPMG od 1996 roku.

Specjalizuje się w prawie spółek (korporacyjnym), prawie gospodarczym, bankowym, finansowym, a także prawie pracy. Zajmuje się również problematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kwestiami ochrony danych osobowych i ochrony konsumentów.

Świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych we wszelkich sprawach związanych z ich działalnością operacyjną, a także reprezentuje instytucje finansowe przed organami nadzorczymi.

Renata uczestniczyła w wielu projektach dotyczących w szczególności nabycia przedsiębiorstw, połączenia, podziału oraz przekształcenia spółek, a także procesach likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych oraz przeglądach prawnych typu due diligence.

Języki:

angielski

Agnieszka Jóźwiak

Doświadczenie zawodowe:

Agnieszka Jóźwiak jest związana z KPMG od 1997 r. Świadczy usługi prawne dla podmiotów krajowych i zagranicznych, z różnych branż. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w szeroko rozumianym prawie pracy. Bierze udział w projektach związanych z zakładaniem podmiotów gospodarczych oraz zapewnia im bieżącą pomoc prawną dostosowaną do specyfiki ich działalności. Pomaga w łączeniach, przekształceniach, podziałach i likwidacjach spółek. Uczestniczy w badaniach podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych.

Języki:

angielski, francuski