Legal Alert – zakaz blokowania geograficznego

Szanowni Państwo,

dnia 3 grudnia br. weszło w życie unijne Rozporządzenie nr 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym („Rozporządzenie”).Nowa regulacja wprowadza zakaz dyskryminacji klientów, w szczególności w ramach handlu internetowego, na podstawie: obywatelstwa klienta, jego miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności. Dodatkowo, Rozporządzenie ustanawia zakaz nieuzasadnionej dyskryminacji klientów ze względu na metodę płatności (w tym poprzez odmowę zawarcia transakcji w przypadku, gdy karta została wydana poza granicami konkretnego państwa).

Rozporządzenie stanowi ponadto, że sprzedający (sklepy internetowe) nie mogą blokować ani ograniczać klientom dostępu do interfejsów internetowych (np. innych wersji językowych sklepu, niż wersja wyświetlająca się domyślnie) z powodu obywatelstwa lub miejsca zamieszkania ani automatycznie przekierowywać klientów na inne strony sklepu, chyba że wyrażą oni odpowiednią zgodę na takie przekierowanie.

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do niektórych rodzajów towarów i usług, m.in. usług finansowych oraz związanych z treściami chronionymi prawem autorskim. Ponadto istnieje możliwość różnicowania warunków zakupów towarów i usług (w tym cen) w przypadkach, gdy ma to uzasadnienie ekonomiczne.

Stosowanie nieuzasadnionego blokowania geograficznego naraża przedsiębiorcę na kary finansowe, które może nakładać Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sięgające nawet 10% obrotu z poprzedniego roku finansowego. W związku z powyższym, przedsiębiorcy posiadający sklepy internetowe, prowadzący działalność o zasięgu większym niż czysto krajowy (w szczególności przewidujący wysyłkę towarów na rynki państw członkowskich UE inne niż polski), powinni zatem zweryfikować zasady prowadzenia działalności w sklepach internetowych w celu dostosowania się do nowych zasad.

Kancelaria D.Dobkowski, we współpracy z KPMG, wspiera swoich klientów w tym zakresie, doradzając im w zakresie dostosowania wewnętrznych procesów do nowych regulacji. Oferujemy w szczególności kompleksową weryfikację zasad dostawy i sprzedaży towarów, analizę możliwości zróżnicowania warunków sprzedaży i dostawy do poszczególnych państw oraz pomoc w zakresie nowego ukształtowania warunków sprzedaży.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.