Legal Alert – Czerwiec 2016

Jak przygotować się na Brexit?

Spółki prawa handlowego z siedzibą w Polsce oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium RP korzystają ze swobody świadczenia usług, przepływu kapitału oraz zakładania przedsiębiorstw w każdym z państw Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podjęta przez Brytyjczyków w referendum decyzja o wystąpieniu Wielkiej Brytanii (UK) z UE spowoduje – po upływie dwuletniego okresu „wygaszania” członkostwa – głęboką zmianę relacji prawnych pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a ich brytyjskimi kontrahentami. Zmianie ulegnie także status polskich przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii.
W numerze:
Legal AlertLegal Alert – Czerwiec 2016

  • Jak przygotować się na Brexit?

Publikacja znajduje się tutaj.