GIODO po nowemu

RODO News - aktualności z zakresu prawa ochrony danych osobowych prezentowane przez naszych ekspertów

Przepisy GDPR wprowadzają szereg wymogów kierowanych do państw członkowskich, m.in. zobowiązują do ustanowienia niezależnego organu nadzorczego, sprawującego kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych, powoływanego przez parlament, rząd, głowę państwa lub niezależny organ, uprawniony do powoływania członków organu nadzorczego na podstawie prawa państwa członkowskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapozania się z publikacją przygotowaną przez Magdalenę Bęzę (Senior Associate) „GIODO po nowemu” : [RODO – publikacja].

W ramach kancelarii prawnej D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce działa zespół „RODO”, który prowadzi blog tematyczny dotyczący przepisów o ochronie danych osobowych.