Doradztwo prawne: Ochrona konkurencji i pomoc publiczna

Spotkanie w sali konferencyjnej

Zespół prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej Kancelarii, od wielu lat świadczy usługi doradcze związane z regulacjami antymonopolowymi, dotyczące porozumień handlowych horyzontalnych i wertykalnych pomiędzy przedsiębiorcami (w tym związane z zawieraniem umów dystrybucyjnych).