Doradztwo prawne: Rynki kapitałowe

Kobieta sprawdzająca wykres na ekranie ściennym

Wśród naszych klientów są spółki publiczne, podmioty zainteresowane przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej (IPO) oraz instytucje finansowe działające na rynku regulowanym, takie jak: domy maklerskie, banki i fundusze inwestycyjne.