Doradztwo prawne: Prawo pracy

Robotnicy w trakcie pracy

Oferujemy doradztwo w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy, a w szczególności w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, redukcji zatrudnienia (w tym zwolnień grupowych), przejmowania zakładów pracy, zagadnień dotyczących układów zbiorowych i postępowań ze związkami zawodowymi (m.in. w toku prywatyzacji lub łączenia podmiotów), przeprowadzania analiz prawnych typu due diligence w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych.