Co nowego w przepisach w 2018r?

Prawo pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne.

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa i KPMG w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone omówieniu zmian w przepisach prawa pracy oraz przepisach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, które weszły w życie w 2018 roku, a także rozważanych zmian w powyższym zakresie, które w chwili obecnej są w fazie projektów.

2018-02-28, 09:30 | Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa | Organizator: BPCC, KPMG

I godzina spotkania:

1. Omówienie zmian z zakresu prawa pracy, które zostały już uchwalone, m.in.:

 • wynikających z ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę,
 • wynikających z ustawy o zmianie systemu oświaty,
 • dotyczących przechowywania akt pracowniczych oraz elektronicznej dokumentacji pracowniczej.

2. Omówienie planowanych zmian, m.in.:

 • związanych z nowymi przepisami unijnymi w zakresie ochrony danych osobowych,
 • do Kodeksu pracy dotyczących przestrzegania przepisów tzw. antydyskryminacyjnych,
 • wynikających z przepisów o związkach zawodowych,
 • do Kodeksu pracy wynikających z projektu dotyczącego wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców.

II godzina spotkania:

3. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od 2018 roku dotyczące m.in.:

 • Opodatkowania programów motywacyjnych,
 • Nowej wysokości kwoty wolnej od podatku,
 • 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • Zasad rozliczania przychodów z najmu,
 • Podwyższenia wysokości zwolnień podatkowych.

4. Planowane zmiany w zakresie zniesienia limitu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 2019 roku:

 • Wpływ proponowanych zmian na wysokość kosztów zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników,
 • Alternatywne struktury wynagradzania pracowników oraz osób współpracujących.

Spotkanie poprowadzą:

 • Renata Kulpa – radca prawny w kancelarii D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce,
 • Grzegorz Grochowina – menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim i jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w BPCC oraz zaproszonych gości.

Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli kancelarii prawnych oraz firm doradczych. Dziękujemy za wyrozumiałość.