Publikacje

Zmiana reguł handlu z Wielką Brytanią

Zmiana reguł handlu z Wielką Brytanią

Brexit oznacza nowe obowiązki dla polskich przedsiębiorców współpracujących z firmami ze Zjednoczonego Królestwa. Od ogłoszenia wyników referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w UE brexit spędza sen z powiek polityków, analityków i menedżerów po obu stronach kanału La Manche.

Czytaj dalej

Niełatwo o zezwolenie na nową aptekę

Niełatwo o zezwolenie na nową aptekę

Ci, którzy chcieli uniknąć ograniczeń przewidzianych w ustawie „apteka dla aptekarza” i złożyli wnioski o zezwolenia na kolejne lokale, a nie były one kompletne, mogą potrzebnej im zgody nie otrzymać. Potwierdził to niedawno sąd – pisze ekspert.

Czytaj dalej

Co dalej ze ZSMOPL’em?

Co dalej ze ZSMOPL’em?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Co dalej ze ZSMOPL’em?” napisanym przez Michała Komara (Associate) radcę prawnego z kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Artykuł został opublikowany w dn. 19.03.2018 na portalu rynekaptek.pl

Czy zwykła wiadomość elektroniczna jest dokumentem?

W praktyce obrotu gospodarczego coraz częściej dochodzi do składnia różnych oświadczeń, a w konsekwencji nierzadko do zaciągania zobowiązań na podstawie zwykłej korespondencji elektronicznej. Czasami są to same wiadomości (w formacie HTML), czasami zaś dołączone są do nich załączniki zawierające pliki w innych formatach albo zeskanowane dokumenty pisemne.

Czytaj dalej

Nowe zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Nowe zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt jest datowany na 27 września 2017 r. i zakłada m. in. zmianę przepisów kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) dotyczących wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.

Czytaj dalej

Doradca emitenta musi prowadzić listę insiderów

Doradca emitenta musi prowadzić listę insiderów

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 1 września zaktualizował zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących wykładni Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR). Dokument naświetla m.in. ramy podmiotowe obowiązku prowadzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych, wskazując, że spoczywa on nie tylko na emitentach, ale również podmiotach, działających w ich imieniu i na ich rzecz, np. doradcach.

Czytaj dalej