Publikacja archiwalna

Wsparcie w dostosowaniu do nowych rozwiązań unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

W dniu 20 maja 2015 r. została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (potocznie zwana IV Dyrektywą), zastąpiła tzw. III Dyrektywę AML.

W związku z powyższym, Kancelaria D. Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce zaprasza do zapoznania się z przygotowaną publikacją na temat wsparcia w dostosowaniu do nowych rozwiązań unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Pobierz ulotkę (678 KB)

Skontaktuj się z nami:

Renata Kulpa (rkulpa@kpmg.pl)Fatima Mohmand  (fmohmand@kpmg.pl)

Raportowanie informacji poufnych na rynku kapitałowym (MAD/MAR)

Szanowni Państwo,

Wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/57 w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive – MAD) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation – MAR) spowodowało zasadniczą zmianę modelu raportowania na rynku kapitałowym.

Poniżej przedstawiamy publikację KPMG oraz Kancelarii D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na temat oferowanych przez nas usług i kompleksowego wsparcia w związku z nowymi przepisami.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Raportowanie informacji poufnych na rynku kapitałowymRaportowanie informacji poufnych na rynku kapitałowym (MAD/MAR)

Seminarium CCIFP oraz KPMG pt. „Odpowiedzialność członków zarządu”

Nasza firma jest partnerem merytorycznym spotkania „Odpowiedzialność członków zarządu”. Seminarium odbędzie się dnia 28 września 2016 r. w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej przy ulicy Widok 8 w Warszawie. Prowadzącymi spotkanie będą Fatima Mohmand i Przemysław Rosiak.

Program zakłada omówienie tematów w następującej kolejności:

1. Odpowiedzialność osób zarządzających za udział w antykonkurencyjnym porozumieniu
2. Dyskusja
3. Podstawy i warunki odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej za szkodę wyrządzoną zarządzanej spółce

 • W jakich sytuacjach i na jakich warunkach powstaje ryzyko odpowiedzialności karnej?,
 • Czynności wywołujące odpowiedzialność,
 • Kto w firmie może ponosić odpowiedzialność,
 • Działania zapobiegające ryzyku odpowiedzialności

4. Podstawy i warunki odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej za szkodę wyrządzoną wierzycielom
5. Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i prokurentów na podstawie znowelizowanego prawa upadłościowego
6. Dyskusja

Lokalizacja: Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, ul. Widok 8 w Warszawie

Rozpoczęcie: 2016-09-28, 10:00

Zakończenie: 2016-09-28, 13:30

Rola KPMG: Wystąpienie eksperta KPMG

Wystąpienia ekspertów KPMG: 

 • Fatima Mohmand, Senior Associate
 • Przemysław Kamil Rosiak, Partner Associate

Strona www wydarzenia

Legal Alert – Wrzesień 2016

Prezentujemy najnowsze wydanie alertu wskazującego na nowe obowiązki pracodawców zagranicznych delegujących swoich pracowników do Polski. Legal Alerty to publikacje wydawane ad hoc, gdy tylko pojawia się ważna z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana w prawie.

W numerze:

Legal Alert - Wrzesień 2016Legal Alert – Wrzesień 2016

 • Nowe obowiązki pracodawców zagranicznych delegujących swoich pracowników do Polski.

Publikacja znajduje się tutaj.

Śniadanie prawne KPMG „Praktyczne aspekty przenoszenia własności nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu”

We wrześniu odbędzie się śniadanie prawne, którego tematem przewodnim będą praktyczne aspekty przenoszenia własności nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu.

Podczas śniadania prawnego eksperci odpowiedzą na poniższe pytania:

 • Co to jest prawo pierwokupu i z czego może wynikać?
 • Jak zidentyfikować prawo pierwokupu?
 • Jakie są ograniczenie związane z prawem pierwokupu i jak je wykonać?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nieruchomość ograniczona jest wieloma prawami pierwokupu?

Spotkanie jest adresowane do osób zajmujących się zarządzaniem portfolio nieruchomości, pracujących w działach dedykowanych inwestycjom w nieruchomości i obrotowi nieruchomościami, a także do osób kierujących i zarządzających spółkami będącymi właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Agenda

09:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 11:30 Prezentacja na temat praktycznych aspektów przenoszenia własności nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu
11:30 – 12:00 Dyskusja z udziałem uczestników spotkania

Lokalizacja: biuro KPMG, ul. Inflancka 4A Warszawa

Rozpoczęcie: 2016-09-15, 9:30

Zakończenie: 2016-09-15, 12:00

Rola KPMG: Organizator

Wystąpienia ekspertów KPMG: 

 • Agnieszka Kobus, Associate
 • Katarzyna Kutrzepa, Associate

Legal Newsletter – Sierpień 2016

Prezentujemy najnowsze wydanie newslettera zawierające przegląd zmian w ustawodawstwie polskim i europejskim oraz najistotniejsze wnioski wynikające z orzecznictwa organów krajowych i europejskich.

W numerze:

Legal Newsletter - Sierpień 2016Legal Newsletter – Sierpień 2016

 • Składanie rezygnacji przez członków zarządu – wątpliwości rozstrzygnięte,
 • Wybrane obowiązki administratorów danych osobowych w świetle nowego Rozporządzenia Unijnego w sprawie ochrony danych osobowych,
 • Zmiany w Prawie upadłościowym,
 • Nowe ograniczenia dla farm wiatrowych w Polsce,
 • Zmiany w prawie

Publikacja znajduje się tutaj.

Legal Alert – Czerwiec 2016

 

Prezentujemy najnowsze wydanie alertu wskazującego na obowiązki jakich dopełnić należy w stosunku do członków zarządu, w związku z zatwierdzaniem roku finansowego 2015. Legal Alerty to publikacje wydawane ad hoc, gdy tylko pojawia się ważna z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana w prawie.

W numerze:

Legal Newsletter - Czerwiec 2016Legal Newsletter – Czerwiec 2016

 • Zatwierdzenie roku 2015 – wspólnicy powinni pamiętać o przedłużeniu mandatu członkom zarządu.

Publikacja znajduje się tutaj.

Legal Alert – Czerwiec 2016

Jak przygotować się na Brexit?

Spółki prawa handlowego z siedzibą w Polsce oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium RP korzystają ze swobody świadczenia usług, przepływu kapitału oraz zakładania przedsiębiorstw w każdym z państw Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podjęta przez Brytyjczyków w referendum decyzja o wystąpieniu Wielkiej Brytanii (UK) z UE spowoduje – po upływie dwuletniego okresu „wygaszania” członkostwa – głęboką zmianę relacji prawnych pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a ich brytyjskimi kontrahentami. Zmianie ulegnie także status polskich przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii.
W numerze:
Legal AlertLegal Alert – Czerwiec 2016

 • Jak przygotować się na Brexit?

Publikacja znajduje się tutaj.

Legal Alert – Maj 2016

Prezentujemy najnowsze wydanie alertu zawierające przegląd zmian, które wynikają w nowego rozporządzenia UE dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Legal Alerty to publikacje wydawane ad hoc, gdy tylko pojawia się ważna z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana w prawie.

W numerze:
Legal AlertLegal Alert – Grudzień

 • Nowe rozporządzenie unijne dotyczące przetwarzania danych osobowych gotowe – czekają nas duże zmiany

Publikacja znajduje się tutaj.

KPMG Legal Newsletter: Arbitrability of corporate disputes in Poland and Russia

We are genuinely pleased to inform you that our Law Firm of D.Dobkowski sp.k. has just issued the special edition of KPMG Legal Newsletter regarding Arbitrability of corporate disputes in Poland and Russia.

Our intention is to periodically provide entrepreneurs with useful information on various legal subjects and indicate most vital legislation amendments.
We would like you to grant us your consent for providing you with KPMG Legal Newsletter or to indicate another addressee for that purpose.

Current issue of KPMG Legal Newsletter in English is available here.

Let us hear from you—we appreciate knowing what our readers find worthwhile and interesting. We will be happy to answer all your questions and consider your suggestions.