Aktualności

La taxe sur les ventes au détail en Pologne 520-160

La taxe sur les ventes au détail en Pologne

Le recouvrement de la nouvelle taxe sur les ventes au détail est officiellement suspendu jusqu’à la fin de l’année 2019. Toutefois, eu égard à la procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne, un
amendement a été proposé devant la Diète (Sejm – chambre basse du Parlement polonais) afin de retarder l’application de cette taxe au 1er Juillet 2020.

Czytaj dalej

Zmiana reguł handlu z Wielką Brytanią

Brexit bez umowy już 31 października 2019r.?

Przejęcie rządu JKM przez zwolenników szybkiego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej powoduje, że brexit staje się coraz bardziej nieunikniony, a opcja No-deal Brexit – wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez uregulowania jego warunków w Umowie o wystąpieniu – coraz bardziej prawdopodobna.

Czytaj dalej

Przedsiębiorco przygotuj się na Brexit!

Przedsiębiorco, przygotuj się na Brexit!

W lipcu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie przygotowań do wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w którym wezwała państwa członkowskie i zainteresowane strony do przyspieszenia prac przygotowawczych „na wszystkich szczeblach i pod kątem wszystkich możliwych scenariuszy”.

Czytaj dalej

legal alert e-sprawozdanie finansowe za 2018

e-Sprawozdanie finansowe za 2018

Trwa obecnie czas zatwierdzania roku finansowego 2018, zostało już niewiele ponad 2 miesiące na złożenie dokumentów finansowych do KRS.

Profesjonalny pełnomocnik może już dokonać zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS.

Czytaj dalej