Aktualności

Zmiana reguł handlu z Wielką Brytanią

Zmiana reguł handlu z Wielką Brytanią

Brexit oznacza nowe obowiązki dla polskich przedsiębiorców współpracujących z firmami ze Zjednoczonego Królestwa. Od ogłoszenia wyników referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w UE brexit spędza sen z powiek polityków, analityków i menedżerów po obu stronach kanału La Manche.

Czytaj dalej

Wsparcie w dostosowaniu do nowych rozwiązań unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Legal Alert – Nowe przepisy wdrażające IV Dyrektywę AML

W dniu 1 marca 2018 r. Parlament uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Nowa Ustawa AML), która wdraża postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (potocznie zwanej IV Dyrektywą AML). 

Czytaj dalej

Legal Alert - Nowe regulacje antykorupcyjne

Legal Alert – Nowe regulacje antykorupcyjne

Projekt ustawy o jawności życia publicznego – nowe regulacje antykorupcyjne

Rada Ministrów proceduje nad projektem ustawy o jawności życia publicznego („Projekt”) zakładającym, obok dyskutowanych zmian w zasadach dostępu obywateli do informacji publicznej, szereg obowiązków i obostrzeń w zakresie przeciwdziałania korupcji, które nie były do tej pory przedmiotem kompleksowego uregulowania.

Czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy

Legal Alert – Zmiany w prawie pracy

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy, wynikające z uchwalonych w ostatnim czasie przepisów prawa. Zmiany te mogą mieć istotny wpływ na obowiązki pracodawców zarówno wobec obecnych pracowników, jak i w odniesieniu do umów, które będą zawierane po dniu wejścia w życie poszczególnych nowelizacji.

Czytaj dalej

Legal Alert – Ograniczenie handlu w niedziele i święta

Legal Alert – Ograniczenie handlu w niedziele i święta

Przypominamy, że w dniu 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).

Docelowo ograniczenie handlu przewidziane tą ustawą będzie obowiązywało we wszystkie niedziele i święta. Na podstawie przepisów przejściowych w 2018 roku nie będzie ono miało jednak zastosowania w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a w 2019 roku w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego (o ile niedziele nieobjęte w tych latach zakazem nie będą przypadały w święto).

Czytaj dalej