Artur Laskowski

Wsparcie we wdrożeniach RODO/GDPR

Prawnicy naszej Kancelarii wspierają przedsiębiorców i inne organizacje we wdrożeniach nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO / GDPR). Zapewniamy kompleksowe wsparcie pracując w zespole interdyscyplinarnym KPMG, zapewniając udział prawników i doradców w zakresie bezpieczeństwa. Korzystamy z najlepszych praktyk KPMG.

Od partnera zarządzającego Kancelarią

We are not just a law firm. We are something better.

Od wielu lat przypada mi zaszczyt kierowania praktyką prawną KPMG w Polsce.

Nasza kancelaria podobnie jak jej odpowiedniki na Świecie tworzące sieć KPMG Global Legal funkcjonuje w oparciu o model tzw. interdyscyplinarnego doradztwa. To, co odróżnia nas od tradycyjnego sposobu świadczenia doradztwa prawnego, to ścisłe współdziałanie przy realizacji projektów z ekspertami KPMG z innych dziedzin. Globalny oraz interdyscyplinarny sposób działania znakomicie ułatwia nam identyfikację potrzeb prawnych naszych klientów na lokalnych rynkach. Olbrzymia większość z nich to polskie podmioty gospodarcze o różnej skali działalności ze wszystkich dziedzin gospodarki. Doradzamy zarówno narodowym czempionom jak i start-up’om służąc wsparciem każdemu klientowi niezależnie od jego wielkości i branży. Serdecznie zapraszam do współpracy.

Czy zwykła wiadomość elektroniczna jest dokumentem?

W praktyce obrotu gospodarczego coraz częściej dochodzi do składnia różnych oświadczeń, a w konsekwencji nierzadko do zaciągania zobowiązań na podstawie zwykłej korespondencji elektronicznej. Czasami są to same wiadomości (w formacie HTML), czasami zaś dołączone są do nich załączniki zawierające pliki w innych formatach albo zeskanowane dokumenty pisemne.

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Unii Europejskiej

Radca prawny Przemysław Kamil Rosiak (Partner Associate) z Kancelarii Prawnej D.Dobkowski sp.k. reprezentował Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo w sporze sądowym pomiędzy Komisją Europejską a Gminą Miasto Gdynia oraz Portem Lotniczym Gdynia Kosakowo sp. z o.o. w sprawie T-263/15.

Czytaj dalej

Wsparcie w dostosowaniu do nowych rozwiązań unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

W dniu 20 maja 2015 r. została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (potocznie zwana IV Dyrektywą), zastąpiła tzw. III Dyrektywę AML.

W związku z powyższym, Kancelaria D. Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce zaprasza do zapoznania się z przygotowaną publikacją na temat wsparcia w dostosowaniu do nowych rozwiązań unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Pobierz ulotkę (678 KB)

Skontaktuj się z nami:

Renata Kulpa (rkulpa@kpmg.pl)Fatima Mohmand  (fmohmand@kpmg.pl)

M&A

Praktyka prawna D.Dobkowski stowarzyszona z KPMG w Polsce doradzała zagranicznemu, wiodącemu inwestorowi branżowemu przy nabyciu 100% udziałów w polsko – niemieckiej firmie rodzinnej z branży transportowej. Zespołem transakcyjnym kierował adwokat Rafał Krzyżak (Senior Associate) z biura krakowskiego.

Czytaj dalej

Widok na serwerownie

Inspektor ochrony danych, czyli ABI po nowemu

Rzeczpospolita, luty 2017 r.

PRZEDSIĘBIORCY | Administratorzy powinni już teraz przeprowadzić analizy i przeglądy; które będą miały na celu stwierdzenie ewentualnego obowiązku powołania Inspektora oraz ustalenie, jakie jego działania wydają się konieczne, aby dostosować zadania, uprawnienia i miejsca w strukturze firmy do wymogów nowych przepisów unijnych.

Czytaj dalej

Seminarium dot. ochrony danych osobowych – 21 marca 2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma audytorsko-doradcza KPMG, Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza, Advantage Austria oraz Włoska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa na śniadanie biznesowe:

Seminarium prawne o zmianach w ochronie danych osobowych (Rozporządzenie GDPR)

Czytaj dalej

Nowe standardy ochrony danych osobowych – dedykowane szkolenie GDPR

25 maja 2018 r. w całej UE zaczną obowiązywać nowe standardy ochrony danych osobowych. Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych, która wynika z nowego unijnego Rozporządzenia nr 2016/679 dot. ochrony danych osobowych (tzw.  GDPR / RODO) wymaga dobrego zrozumienia przepisów. W związku z tym Kancelaria D. Dobkowski przygotowała nową usługę szkolenia dotyczącą nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Czytaj dalej

Poświadczenie Zdolności Dywidendowej

Wypłaty na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych dokonywane być mogą z następujących tytułów prawnych:

 • dywidenda, w tym zaliczka na poczet dywidendy w trakcie roku obrotowego,
 • wynagrodzenie za umorzone udziały,
 • kwota likwidacyjna,
 • zwrot dopłat,
 • zwrot pożyczek na rzecz wspólników.

Czytaj dalej

Raportowanie informacji poufnych na rynku kapitałowym (MAD/MAR)

Szanowni Państwo,

Wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/57 w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive – MAD) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation – MAR) spowodowało zasadniczą zmianę modelu raportowania na rynku kapitałowym.

Poniżej przedstawiamy publikację KPMG oraz Kancelarii D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na temat oferowanych przez nas usług i kompleksowego wsparcia w związku z nowymi przepisami.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Raportowanie informacji poufnych na rynku kapitałowymRaportowanie informacji poufnych na rynku kapitałowym (MAD/MAR)

Seminarium prawne o zmianach w ochronie danych osobowych

Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Poznaniu oraz stowarzyszona z KPMG Kancelaria D.Dobkowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie, biuro w Poznaniu, zaprasza na seminarium prawne poświęcone tematyce nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego kwestię ochrony danych osobowych (GDPR).

Czytaj dalej

Seminarium CCIFP oraz KPMG pt. „Odpowiedzialność członków zarządu”

Nasza firma jest partnerem merytorycznym spotkania „Odpowiedzialność członków zarządu”. Seminarium odbędzie się dnia 28 września 2016 r. w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej przy ulicy Widok 8 w Warszawie. Prowadzącymi spotkanie będą Fatima Mohmand i Przemysław Rosiak.

Program zakłada omówienie tematów w następującej kolejności:

1. Odpowiedzialność osób zarządzających za udział w antykonkurencyjnym porozumieniu
2. Dyskusja
3. Podstawy i warunki odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej za szkodę wyrządzoną zarządzanej spółce

 • W jakich sytuacjach i na jakich warunkach powstaje ryzyko odpowiedzialności karnej?,
 • Czynności wywołujące odpowiedzialność,
 • Kto w firmie może ponosić odpowiedzialność,
 • Działania zapobiegające ryzyku odpowiedzialności

4. Podstawy i warunki odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej za szkodę wyrządzoną wierzycielom
5. Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i prokurentów na podstawie znowelizowanego prawa upadłościowego
6. Dyskusja

Lokalizacja: Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, ul. Widok 8 w Warszawie

Rozpoczęcie: 2016-09-28, 10:00

Zakończenie: 2016-09-28, 13:30

Rola KPMG: Wystąpienie eksperta KPMG

Wystąpienia ekspertów KPMG: 

 • Fatima Mohmand, Senior Associate
 • Przemysław Kamil Rosiak, Partner Associate

Strona www wydarzenia

Legal Alert – Wrzesień 2016

Prezentujemy najnowsze wydanie alertu wskazującego na nowe obowiązki pracodawców zagranicznych delegujących swoich pracowników do Polski. Legal Alerty to publikacje wydawane ad hoc, gdy tylko pojawia się ważna z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana w prawie.

W numerze:

Legal Alert - Wrzesień 2016Legal Alert – Wrzesień 2016

 • Nowe obowiązki pracodawców zagranicznych delegujących swoich pracowników do Polski.

Publikacja znajduje się tutaj.