Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

29 sierpnia 2013

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

W dniu 1 sierpnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 17 lipca 2013 r.).
Zmieniony akt prawny określa przedsięwzięcia, które mogą zawsze lub tylko potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym stanowi punkt odniesienia do oceny przez inwestorów stopnia skomplikowania procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. W przypadku, bowiem, gdy dana inwestycja figuruje na tzw. liście, inwestor musi zadbać o dokonanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które to postępowanie kończy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Powyższa decyzja jest niezbędna dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę.

Nowe przepisy dokonują zmiany opisu i parametrów inwestycji; w konsekwencji niektóre z nich, mówiąc kolokwialnie „wypadły” z katalogu, podczas gdy inne zostały zawężone do określonych tylko grup przedsięwzięć. Adresatem zmienionych przepisów jest w głównej mierze branża chemiczna, ale także drogowa i spożywcza. W tym miejscu warto wspomnieć o ukłonie w stosunku do małych browarów (produkcja do 50 ton), które zostały wyłączone z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.