Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Raportowanie informacji poufnych na rynku kapitałowym (Market Abuse Regulation)

Wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/57 w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive – MAD) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation – MAR) spowodowało zasadniczą zmianę modelu raportowania na rynku kapitałowym.


Raportowanie informacji poufnych na rynku kapitałowym (Market Abuse Regulation)

Nowe regulacje prawne – w odróżnieniu od poprzednio obowiązujących – nie zawierają zamkniętego katalogu przypadków, które z uwagi na znaczenie gospodarcze podlegają obowiązkowej notyfikacji na poszczególnych rynkach czy platformach obrotu. W związku z powyższym emitenci instrumentów finansowych mają obowiązek samodzielnie identyfikować oraz upubliczniać wszelkie dane, które mogą znacząco wpływać na cenę takich instrumentów (informacje poufne). Rozporządzenie MAR oraz wydane na jego podstawie akty delegowane i wykonawcze wprowadzają również szereg innych zmian w zakresie sprawozdawczości. Towarzyszy temu zaostrzenie sankcji za uchybienia – zarówno po stronie emitentów, jak i członków organów zarządzających i nadzorczych. W tak radykalnie zmodyfikowanym otoczeniu prawnym pożądane jest wsparcie emitentów w kształtowaniu bezpiecznych, funkcjonalnych i elastycznych procedur obiegu i raportowania informacji poufnych.

Sankcje administracyjne:

 • osoba prawna – do 15 mln euro lub 15% całkowitych rocznych obrotów
 • osoba fizyczna – do 5 mln euro

Wsparcie KPMG

Doradztwo w zakresie stosowanych przez spółkę kryteriów selekcji informacji podlegających zgłoszeniu na rynek (w tym zakładanych progów istotności danych finansowych).

 • Doradztwo w zakresie kompletności i prawidłowości procedur, o których mowa w rozporządzeniu MAR, zwłaszcza w zakresie:
  • zapobiegania wykorzystywaniu informacji poufnych (insider dealing);
  • upubliczniania danych;
  • zakazu bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
  • tworzenia i aktualizacji list osób mających dostęp do informacji poufnych;
  • notyfikowania transakcji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
 • Doradztwo w zakresie organizacyjnych i technicznych rozwiązań w zakresie raportowania
 • Integracja sprawozdawczości w zakresie MAR z innymi systemami raportowania (np. MIFID II).
 • Automatyzacja/informatyzacja procedur raportowania informacji poufnych.
 • Wydanie raportu z wykonanej usługi bazującej na zintegrowanym (prawno-ekonomicznym) podejściu do problematyki identyfikacji i podawania informacji cenotwórczych do wiadomości publicznej.