Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Przemysław Kamil Rosiak

Przemysław RosiakRadca prawny, Partner Associate

Specjalizacje:

Ochrona konkurencji i pomoc publiczna,
Prawo Unii Europejskiej,
Prawo geologiczne i górnicze / gaz łupkowy.

Kontakt:

+48 (22) 528 13 00
pkrosiak@kpmg.pl
Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

 • Przemysław Kamil Rosiak współpracuje z Kancelarią od 1999 roku,
 • w swojej karierze zawodowej pracował m. in. jako naczelnik Wydziału Prawa Unii Europejskiej w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbył staż w gabinecie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu Bo Vesterdorfa w roku 2003, a w latach 2004-2006 pracował w tym sądzie jako referendarz,
 • doradzał jednemu z największych europejskich inwestorów budowlanych w zakresie przygotowania podstaw prawnych dotyczących budowy w Polsce 8 centrów handlowych i zarządzania nimi, a także uczestniczył w przygotowaniu umów budowy multipleksu, fabryki części samochodowych i innych obiektów związanych z działalnością gospodarczą w Polsce,
 • prowadzi doradztwo w sprawach konkurencji i pomocy publicznej, nabywania praw do nieruchomości, a także prawnych aspektów poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego oraz emisji CO2 w Polsce,
 • reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Komisją Europejską (domniemana pomoc publiczna dla SR Nauta), Sądem ds. Służby Publicznej Unii Europejskiej (sprawa F-114/12), Sądem Unii Europejskiej (sprawy T-4/06, T-291/06, T-183/07, T-195/07, T-199/07, T-486/11) oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE (sprawa C-422/11P),
 • posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach, zarówno na poziomie międzynarodowym (w imieniu podmiotów publicznych i prywatnych), jak i krajowym,
 • prowadzi szkolenia z zakresu prawa UE i prawa konkurencji dla radców prawnych, sędziów, urzędników państwowych i przedsiębiorców,
 • jest krajowym korespondentem European State Aid Law Quarterly oraz autorem i współautorem publikacji książkowych oraz autorem artykułów naukowych nt. prawa europejskiego i prawa konkurencji [„Konkurencja” (Lexis Nexis 2004); „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Aspekty praktyczne” (Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2007); „Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej” (TNOiK, Toruń 2009); „The ne bis in idem Principle in Proceedings Related to Anti-Competitive Agreements in EU Competition Law” w: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies Nr 5(6) z 2012 r.].

Wykształcenie:

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • absolwent College of Europe w Brugii – Dyplom „Master in European Community Law (LLM),
 • absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW,
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (1999),
 • przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Języki:

 • francuski,
 • angielski,
 • węgierski.