Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Prawo Unii Europejskiej

Zespół prawa Unii Europejskiej kancelarii oferuje usługi doradztwa prawnego obejmującego różnorodne aspekty funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych w oparciu o regulacje unijne.

Prawo Unii Europejskiej

Należą do nich w szczególności analizy i opinie dotyczące zgodności z prawem Unii Europejskiej obowiązujących w Polsce przepisów i projektów aktów prawnych. W toku swojej dotychczasowej praktyki Zespół przygotowywał ekspertyzy dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, między innymi w zakresie prawa transportowego i podatkowego oraz dla Ministerstwa Środowiska.

Zespół prawa Unii Europejskiej posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań i sporów z elementem wspólnotowym lub opierających się o unijne regulacje. Obejmuje ono postępowania przed organami unijnymi, w tym instytucjami administracyjnymi (Komisja Europejska), sądami (Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Unii Europejskiej, Sąd ds. Służby Publicznej UE) oraz agencjami (Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego). Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące sporów i postępowań toczących się przed polskimi sądami cywilnymi oraz sądami i organami administracyjnymi, w których pojawią się aspekty prawa unijnego.

Klientom Kancelarii zapewniamy kompleksową obsługę, w tym, w zależności od potrzeb, doradztwo, przygotowywanie pism, skarg i wniosków oraz reprezentację w toku postępowania lub procesu. Członkowie Zespołu zajmowali się skargami do unijnych sądów dotyczącymi między innymi:

  • limitów uprawnień do emisji CO2,
  • zwrotu pomocy publicznej,
  • kar nakładanych przez Komisję w ramach postępowań związanych z naruszeniem unijnego prawa konkurencji,
  • spraw pracowniczych urzędników UE,
  • opłat produkcyjnych w sektorze cukru oraz
  • skargami dotyczącymi wspólnotowych znaków towarowych.

Zespół współpracuje z kancelariami zagranicznymi w ramach sieci KPMG Global Legal jak również , ze specjalizującymi się w prawie Unii Europejskiej kancelariami FIDAL (Belgia) oraz Wildgens & Partners (Luksemburg).

Szefem Zespołu jest mec. Przemysław Kamil Rosiak, absolwent wydziałów prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz College of Europe w Brugii (LL.M.)

Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako naczelnik Wydziału Prawa Unii Europejskiej w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Brał udział w procesie screeningu jako członek polskiej delegacji w obszarach „Transport” i „Stosunki zewnętrzne”; reprezentował RP na XXXI sesji UNCITRAL w Nowym Jorku oraz V sesji Międzyrządowej Konferencji Rady Stowarzyszenia PL-UE. W 2003 roku odbył staż w gabinecie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu Bo Vesterdorfa, a w latach 2004-2006 sprawował funkcję referendarza SPI w Luksemburgu.

Jest autorem i współautorem publikacji książkowych i artykułów prasowych nt. prawa europejskiego, w tym: „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Aspekty praktyczne”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007 oraz „Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej”, TNOiK, Toruń 2009.

Mec. Rosiak prowadzi również szkolenia z zakresu prawa Unii Europejskiej dla radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz dla sędziów, urzędników państwowych i przedstawicieli biznesu.