Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Prawo spółek / obsługa korporacyjna

Prawo spółek i obsługa korporacyjna należy do wiodących dziedzin praktyki naszej Kancelarii. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w powyższym zakresie na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Prawo spółek/obsługa korporacyjna

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek i obsługi korporacyjnej, począwszy od ich tworzenia, poprzez bieżącą, kompleksową obsługę prawną, po restrukturyzację lub zakończenie bytu prawnego.

Prawnicy Kancelarii, wchodzący w skład zespołu prawa spółek i obsługi korporacyjnej, dysponują profesjonalną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze prawa. Doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi korporacyjnej spółek łączą z wiedzą z innych dziedzin prawa oraz znajomością rynku lokalnego i specyfiki międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Nasze usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa spółek i obsługi korporacyjnej obejmują w szczególności:

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności w Polsce,
 • opracowywanie projektów umów (aktów założycielskich) i statutów spółek,
 • rejestrację spółek (rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, urząd statystyczny, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy i inne),
 • przygotowywanie/opiniowanie projektów umów wspólników/akcjonariuszy (shareholders’ agreements) oraz negocjowanie tych umów w imieniu Klientów, kompleksowe wsparcie Klientów w realizacji projektów typu joint venture (przygotowywanie/opiniowanie projektów umów i ich negocjowanie),
 • opracowywanie projektów uchwał organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy) oraz reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach akcjonariuszy),
 • bieżącą obsługę prawną organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń), kompleksowe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności spółek,
 • przeprowadzanie kompleksowych analiz prawnych (typu due diligence) spółek i ich przedsiębiorstw oraz sporządzanie dla Klientów raportów z wyników tych badań,
 • pomoc prawną w transakcjach typu M&A: opracowywanie założeń przekształceń kapitałowych, przeprowadzanie procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek, tworzenie holdingów i konsorcjów,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie finansowania spółek (w tym projektowanie i negocjowanie umów ze wspólnikami),
 • opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z członkami zarządu spółek (w tym niestandardowe kontrakty menedżerskie) oraz negocjowanie tych umów w imieniu Klientów,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa spółek handlowych,
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji, w tym organami regulacyjnymi,
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony praw i interesów spółek i ich wspólników (akcjonariuszy), rozwiązywanie konfliktów między wspólnikami (akcjonariuszami), w tym w drodze mediacji przedsądowej, oraz reprezentowanie Klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) albo między wspólnikami (akcjonariuszami) a spółką,
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw,
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów.