Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Prawo pracy

Oferujemy doradztwo w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy, a w szczególności w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, redukcji zatrudnienia (w tym zwolnień grupowych), przejmowania zakładów pracy, zagadnień dotyczących układów zbiorowych i postępowań ze związkami zawodowymi (m.in. w toku prywatyzacji lub łączenia podmiotów), przeprowadzania analiz prawnych typu due diligence w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych.

Prawo pracy

Udzielamy porad prawnych również w odniesieniu do stosunków umownych pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz kadrą kierowniczą, jak również służymy swoim doświadczeniem przy konstruowaniu tzw. kontraktów menedżerskich.

Poza wskazanymi wyżej zagadnieniami świadczymy również doradztwo prawne w zakresie:

 • zakazu konkurencji,
 • niezbędnych aktów wewnętrznych pracodawcy (regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, itp.),
 • niezbędnych zgłoszeń dokonywanych przez pracodawcę (np. przy rozpoczynaniu działalności operacyjnej, w związku z podjęciem decyzji o likwidacji zakładu pracy, itp.),
 • wynagrodzenia za pracę,
 • odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników,
 • czasu pracy,
 • urlopów pracowniczych,
 • ochrony pracy kobiet,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania przed sądami pracy,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • warunków szkodliwych dla zdrowia,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • spraw wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • przepisów regulujących sytuację cudzoziemców zatrudnionych w Polsce,
 • przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego,
 • przepisów emerytalno-rentowych.

Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w procesach dotyczących roszczeń pracowniczych, w szczególności w sprawach wynagrodzenia za pracę, roszczeń wynikających z rozwiązania stosunku pracy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników.

Nasze usługi z zakresu prawa pracy obejmują m.in. konsultacje i opinie prawne, przygotowywanie projektów dokumentów, udział w negocjacjach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Kancelaria doradza także w kwestiach dotyczących prawa pracy w Unii Europejskiej, tj. dotyczących możliwości i warunków podejmowania pracy przez obywateli jednego z państw członkowskich UE w innym państwie członkowskim, w ramach tzw. swobody przepływu pracowników.