Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

29 maja 2013

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przeprowadzenie transakcji przejęcia przez GASPOL S.A. części mienia Orlen Gaz Sp. z o.o.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na przeprowadzenie transakcji przejęcia przez GASPOL S.A. części mienia Orlen Gaz sp. z o.o. obejmującego sektor gazu w butlach. Jest to największa do tej pory transakcja na rynku gazu płynnego w Polsce, w wyniku której GASPOL S.A. umacnia swoją pozycję niekwestionowanego lidera.

Pełnomocnikiem GASPOL S.A. odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie postępowania przed UOKiK była Kancelaria Prawna D. Dobkowski sp.k. Prawnicy Kancelarii podkreślają wyjątkowy stopień skomplikowania oraz czasochłonności postępowania wynikający ze specyfiki rynku gazu płynnego. Ponadto, z uwagi na wysoki udział w krajowym rynku przedsiębiorców biorących udział w koncentracji – w celu zachowania warunków konkurencyjnych – Urząd zdecydował się czasowo ograniczyć niektóre działania koncentracyjne GASPOL. Powyższe nie przełożyło się jednak na wymiar oraz powodzenie całej transakcji.

Jak wyjaśniają prawnicy z Kancelarii D. Dobkowski sp.k. wydanie przez Urząd decyzji z zastrzeżeniem określonych warunków świadczy o złożoności toczonego postępowania oraz wpływie samej transakcji na rynek. Warto zauważyć, iż jest to pierwsza w tym roku i jedna z niewielu wydanych od 2004 r. decyzji warunkowych Urzędu.