Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Ochrona konkurencji i pomoc publiczna

Zespół prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej Kancelarii, od wielu lat świadczy usługi doradcze związane z regulacjami antymonopolowymi, dotyczące porozumień handlowych horyzontalnych i wertykalnych pomiędzy przedsiębiorcami (w tym związane z zawieraniem umów dystrybucyjnych).

Ochrona konkurencji i pomoc publiczna

Porozumienia i pozycja dominująca

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia spraw kartelowych, w tym z wykorzystaniem instytucji leniency (czynnego żalu), oraz spraw dotyczących nadużywania pozycji dominującej.

Przeprowadzamy ponadto analizy postępowania przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów prawa konkurencji oraz prowadzimy weryfikację stosowanych w umowach postanowień (compliance).

Świadczymy także doradztwo w zakresie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców, informujące o obowiązujących regulacjach prawnych oraz praktykach stosowanych w trakcie kontroli. Nasz zespół reprezentuje Klientów w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji prowadzonych przez organy krajowe i unijne.

Koncentracje przedsiębiorców

Zespół Kancelarii świadczy doradztwo związane z koncentracją przedsiębiorców, w tym w zakresie sprzedaży udziałów, łączenia, podziału, przejęć spółek oraz umów joint venture, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przed UOKiK oraz Komisją Europejską.

Pomoc publiczna

Kancelaria oferuje usługi w zakresie pomocy publicznej na rzecz beneficjentów tej pomocy, jak również na rzecz organów udzielających pomocy oraz konkurentów beneficjenta pomocy.

W zależności od potrzeb występujemy w charakterze pełnomocnika strony lub jej doradcy przed Komisją Europejską, Sądem UE , Trybunałem Sprawiedliwości UE lub sądami krajowymi. Nasze doradztwo na rzecz inwestorów obejmuje zarówno pomoc przy tworzeniu struktury finansowania transakcji mającej na celu uniknięcie ryzyka objęcia określonych inwestycji przez regulacje dotyczące pomocy publicznej, jak również reprezentację w transakcjach dotyczących pomocy publicznej.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Świadczymy pomoc prawną w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszenia zbiorowych interesów konsumentów; w szczególności dokonujemy analizy poszczególnych praktyk rynkowych pod kątem naruszenia obowiązujących przepisów oraz reprezentujemy Klientów Kancelarii w postępowaniach spornych, w tym przed sądami powszechnymi i przed UOKiK.

Nasze doświadczenia

W latach 2004-2006 szef Zespołu, mecenas Przemysław Kamil Rosiak pełnił funkcję referendarza w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu. Do jego obowiązków należało m. in. prowadzenie spraw z zakresu prawa konkurencji (w tym m.in. dotyczących witaminowego kartelu cenowego oraz pomocy publicznej). Wcześniej, przez wiele lat prowadził zespół prawa konkurencji w ramach praktyki prawnej KPMG. Był także polskim sprawozdawcą w dziedzinie prawa konkurencji na Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (FIDE). Jest absolwentem wydziałów prawa i stosunków międzynarodowych UW oraz Wydziału Prawa College of Europe w Brugii.

W latach 1996-1997 pracował w Departamencie Prawnym MSZ na stanowisku naczelnika Wydziału Prawa Wspólnot Europejskich.

Jest krajowym korespondentem European State Aid Law Quarterly oraz autorem artykułów z prawa konkurencji i współautorem podręcznika „Konkurencja” (Lexis Nexis, Warszawa, 2004). W ramach działalności zawodowej reprezentuje polskie przedsiębiorstwa przed UOKiK, Komisją Europejską i Sądem UE (m. in. w sprawie pomocy publicznej oraz domniemanego nadużycia pozycji dominującej).