Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Nieruchomości i prawo budowlane

D.Dobkowski sp.k. będąca kancelariaą prawnaą stowarzyszonaą z KPMG, posiada prawie 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie obrotu, zagospodarowania oraz zarządzania nieruchomościami.

Nieruchomości i prawo budowlane

Kilkunastoosobowy zespół prawników działu nieruchomości składający się z radców prawnych i adwokatów świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz szerokiego kręgu Klientów, takich jak: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze nieruchomościowe, generalni wykonawcy, biura architektoniczne, deweloperzy jak również instytucje finansowe. Nasze doradztwo jest związane z inwestycjami w projekty o charakterze komercyjnym tj. galerie i centra handlowe, budynki biurowe, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, farmy wiatrowe, projekty mieszkaniowe jak również projekty infrastrukturalne.

Przygotowanie transakcji oraz optymalizacja jej kosztów

Kancelaria wspólnie z KPMG opracowuje optymalny sposób nabywania lub zbywania nieruchomości lub aktywów związanych z nieruchomościami uwzględniając aspekty podatkowe i prawne oraz konsekwencje księgowe.

Analizy „Due Diligence

Kompleksowe badanie stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości na etapie nabywania lub zbywania nieruchomości.

Implementacja transakcji

Kancelaria organizuje oraz nadzoruje poszczególne etapy transakcji rynku nieruchomościowego: podpisywanie dokumentacji, sprawdzanie zgodności dokumentacji, raportowanie, składanie wniosków o wpis w rejestrach publicznych, przygotowanie opinii oraz raportów.

Proces inwestycyjny

Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy w toku przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. Dokonujemy analiz zgodności inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego, przepisami o ochronie środowiska; negocjujemy zasady prowadzenia inwestycji z władzami lokalnymi, reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia inwestycji. Przygotowujemy i negocjujemy umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy o zarządzanie inwestycją.

Komercjalizacja

Opracowujemy kompletną i optymalną dokumentację w zakresie relacji wynajmującego z najemcami; negocjujemy umowy najmu, dzierżawy oraz leasingu nieruchomości. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne przy obsłudze i zarządzaniu budynkami komercyjnymi, w tym rozwiązywaniu i wypowiadaniu umów, zwrotu lokali, odzyskiwaniu należności od najemców, w tym w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. Opracowujemy komplety dokumentów sprzedaży lokali mieszkaniowych.

Roboty budowlane

Doradzamy przedsiębiorcom w toku negocjacji oraz wykonania umów o roboty budowlane, umów o generalną realizację inwestycji.

Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Doradzamy naszym Klientom przy realizacji inwestycji publicznych. W tym celu, analizujemy ryzyka prawne oraz możliwe modele współpracy z partnerami publicznymi, pomagamy opracować optymalną strukturę realizacji przedsięwzięć oraz przygotowujemy wymaganą dokumentację.

Ubezpieczenia i gwarancje

Kancelaria doradza inwestorom oraz deweloperom w dostosowaniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej do ich potrzeb oraz negocjuje warunki ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym, ubezpieczenia „CAR”, ubezpieczenia wad ukrytych (Inherent Defects Insurance), ubezpieczenia tytułu prawnego („Title Insurance”). Pomagamy przy dochodzeniu odszkodowań z ubezpieczeń i wypłat z gwarancji.

Mediacje, spory sądowe dot. nieruchomości oraz restrukturyzacja

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach mediacyjnych oraz przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi, we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami.  Reprezentujemy Klientów w procesach restrukturyzacyjnych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości.

Finansowanie transakcji nieruchomościowych

Działamy na rzecz instytucji finansujących przygotowując dokumenty będące podstawą finansowania oraz ustanowienia zabezpieczeń.