Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska

Małgorzata Miszkin-WojciechowskaRadca prawny, of Counsel

Specjalizacje:

Spory sądowe, postępowanie arbitrażowe, zarządzanie ryzykiem,
Prawo pracy,
Prawo spółek / obsługa korporacyjna.

Kontakt:

+48 (22) 528 13 00
mmiszkin@kpmg.pl
Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska specjalizuje się w prawie gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu opiniowaniu kontraktów oraz sporządzaniu analiz, audytów (dd) i raportów prawnych dotyczących podmiotów gospodarczych. Świadczy usługi z zakresu prawa pracy, w tym transgranicznego zatrudniania (cross-border) jak również ochroną danych osobowych (w tym danych wrażliwych) w stosunkach prawa pracy i innych. Przeprowadziła również wiele podmiotów zagranicznych przez proces zakładania i likwidacji spółek i oddziałów w Polsce tworzonych przez zagraniczne podmioty. Uczestniczyła i doradzała w transakcjach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz przekształcania podmiotów gospodarczych, specjalną uwagę poświęcając podmiotom z sektora ochrony zdrowia.

Jest odpowiedzialna w Kancelarii za dział klientów ze strefy niemieckojęzycznej tzw. German Desk. Jest również członkiem branżowej grupy KPMG Government,  Infrastructure & Healthcare

Wykształcenie:

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993),
 • studia na Wydziale Prawa na Freie Universität Berlin (1993-1995),
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2003),
 • absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW „Negocjacje i mediacje oraz inne formy ADR” (2010),
 • Wirtschaftsmediator w Zentrale für Mediation w Kolonii/ Niemcy (2011),
 • sędzia Stałego Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemyslowo-Handlowej (2009).

Wybrane publikacje:

 • Medicalnet: Szpitalne spółki w rejestrze przedsiębiorców – 05.2012,
 • Legal Newsletter: Podmiot leczniczy, jako przedsiębiorca według prawa działalności leczniczej -nowe formy prowadzenia działalności leczniczej i praktyk zawodowych,
 • Prawo i Podatki IHK Warszawa:
  1. Prawo upadłościowe i naprawcze – 02.2010
  2. Zgłoszenie wierzytelności – 01.2010
  3. Orzeczenie upadłości polskiej spółki przez sąd innego państwa członkowskiego UE – jak temu zaradzić? – 12.2009
  4. Ile zarabia syndyk? – 11.2009
  5. Podstawy ogłoszenia upadłości dłużnika – 10.2009
  6. Skutki ogłoszenia upadłości najemcy- 09.2009
  7. Restrukturyzacja zobowiązań upadłego poprzez konwersję wierzytelności na akcje lub udziały w kapitale zakładowym – 08.2009
  8. Nowe ramy prawne prowadzenia działalności w zakresie reasekuracji – 07.2009
  9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych jako sposób minimalizacji ryzyka finansowego związanego z działalnością tych spółek – 06.2009
  10. Sposoby kształtowania modelu zatrudnienia przez strony stosunku pracy – 04.2009
  11. Ramy czasowe obowiązujące przy zwolnieniach grupowych podejmowanych przez pracodawcę, u którego działa zakładowa organizacja związkowa – 03.2009
  12. „Zwolnienia grupowe” w ustawodawstwie polskim. – 02.2009
  13. Uprawnienia wierzyciela w razie umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego -01.2009
  14. Gdy wierzyciel zgłasza wniosek o upadłość – 12.2008.

Języki:

 • niemiecki,
 • angielski.