Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

KPMG FORUM

KPMG FORUM to kwartalnik autorstwa ekspertów KPMG w Polsce, którzy wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, podejmują na łamach magazynu problemy, z jakimi zmagają się podczas codziennej pracy. Magazyn zawiera wersję polską i angielską.

Zobacz aktualny numer

KPMG FORUMKPMG FORUM 1/2016

 • Usługi poświadczające sposobem ograniczenia ryzyka oraz zwiększenia wiarygodności raportowania zintegrowanego przedsiębiorstwa – Zbigniew Libera
 • Instytucje finansowe coraz bardziej otwarte na finansowanie projektów nieruchomościowych – Steven Baxted
 • Regulacje podatkowe zmieniające Ordynację podatkową na rok 2016 – Peter Kay, Mirosław Michna
 • Istotne zmiany dla przedsiębiorców w obliczu projektu nowej ustawy o VAT – Tomasz Grunwald
 • Wpływ „globalnego zaostrzenia” na zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie – Rafał Ciołek
 • Nowa dokumentacja podatkowa dla celów cen transferowych – nowa rzeczywistość – Jacek Bajger
 • Dotacje i ulgi podatkowe na dofinansowanie działalności przedsiębiorstw do 2020 roku – Kiejstut Żagun
 • Wzrost zatrudnienia, podwyżki dla pracowników – prognozy na 2016 rok wg badania KPMG „Pulse of Economy 2015” – Leszek Wroński
 • Nowa era w kontroli podatników – aspekty informatyczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Polsce – Andrzej Tajchert
 • Partnerstwo w biznesie – rola nowoczesnego dyrektora finansowego ” – Violetta Małek
 • Zamknięcie finansowe roku 2015 a utrata wartości aktywów w obecnej sytuacji gospodarczej ” – Tomasz Wiśniewski, Marcin Łągiewka
 • Transformacja funkcji zakupowej w polskich organizacjach trwa ” – Jan Karasek, Katarzyna Cichoń
 • Zobowiązania z tytułu pożyczki wspólnika a niewypłacalność spółki kapitałowej po 1 stycznia 2016 roku ” – Krzysztof Wojciechowski
 • Więcej praw dla klientów rynku finansowego ” – Renata Kulpa
 • Hybrydowe instrumenty dłużne ” – Michał Miedziński
 • Raporty KPMG
 • O KPMG w Polsce.

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 1/2016 (PDF, 2,35 MB)
GBEnglish Version (PDF, 2,95 MB)

Numery archiwalne

KPMG FORUMKPMG FORUM 4/2015

 • Uproszczenia dla jednostek małych w nowelizacji Ustawy o rachunkowości (dalej: Ustawa) – Wiktoria Chowaniec
 • Inwestycje – czyli sposób na rozwój przedsiębiorstwa przez dotacje – Nina Perret
 • Kalkulacja klucza przychodowego przez podatników prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych – Oskar Wala
 • Wybór strategii rozwoju spółek giełdowych w Polsce a zwroty rynkowe z ich akcji – Tomasz Wiśniewski, Jacek Komór, Jakub Matusiak
 • Tradycyjny dział finansowy potrzebuje transformacji! – Violetta Małek
 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (dalej: EPU) – konsekwencje dróg na skróty – Tomasz Kamiński
 • Duże zmiany w prawie autorskim – Justyna Szymaszek
 • Zabezpieczenie powództw w sprawach dotyczących wypłat ze spółki – Rafał Krzyżak
 • Raporty KPMG w Polsce

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 4/2015 (PDF, 1166 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1445 KB)

KPMG FORUMKPMG FORUM 3/2015

 • Duzi przedsiębiorcy z branż energochłonnych zaoszczędzą na kosztach energii elektrycznej – Bartłomiej Lachowicz,
 • Planowana rewolucja w cenach transferowych od 2016 r.” – Michał Lejman, Magda Wróbel, Maksymilian Makuch,
 • Projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw – Dariusz Malinowski, Aleksander Dąbrowski
 • E-commerce to kolejny kanał pozyskiwania przychodów, ale sukces w jego wykorzystaniu wymaga redefiniowania roli i sposobu organizacji tradycyjnych kanałów sprzedaży – Jan Karasek, Małgorzata Kowalczyk,
 • Problemy interpretacyjne e-sklepów przy prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn – Katarzyna Wojciechowska,
 • Raporty KPMG w Polsce

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 3/2015 (PDF, 959 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1010 KB)

KPMG FORUMKPMG FORUM 2/2015

 • Opinia biegłego rewidenta nabiera rumieńców – Monika Bartoszewicz
 • Audytor musi być niezależny, czyli regulacyjne przykręcanie śruby – Tomasz Książek
 • Projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw – Dariusz Malinowski, Aleksander Dąbrowski
 • Samochód służbowy do celów prywatnych – nowe zasady rozliczeń od 2015 roku – Grzegorz Grochowina
 • Współpraca jednostki i biegłego rewidenta z rzeczoznawcą majątkowym w świetle nowego standardu KSWS „Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych – Tomasz Wiśniewski, Marcin Łągiewka
 • Rewolucja cyfrowa – i co dalej?” – Jerzy Kalinowski
 • Rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania likwidacji na przykładzie spółki kapitałowej – Katarzyna Zwolińska-Sosnowska
 • Najnowsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców – Przemysław Kamil Rosiak, Magdalena Bęza
 • Raporty KPMG w Polsce

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 2/2015 (PDF, 1166 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1445 KB)

KPMG FORUMKPMG FORUM 1/2015

 • Niezależni członkowie rady nadzorczej – wybór czy konieczność – Monika Bartoszewicz
 • Problemy praktyczne stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie niedostatecznej kapitalizacji – Rafał Ciołek, Dominika Łabędzka
 • Online czy offline? Wielokanałowość jako wyzwanie dla sprzedaży usług klientom detalicznym – Jan Karasek, Andrzej Musiał, Piotr Kwiatkowski
 • Barometr koniunktury na rynku finansowania sektora nieruchomości w 2014 roku – badanie przeprowadzone wśród banków na temat perspektyw finansowania sektora nieruchomości w Europie – Steven Baxted
 • Różnice w wycenie spółki prywatnej i giełdowej – Tomasz Wiśniewski, Jacek Komór
 • Pożyczając osobie fizycznej, sprawdź czy prowadzi działalność gospodarczą – Katarzyna Zwolińska-Sosnowska
 • Raporty KPMG w Polsce

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 1/2015 (PDF, 1450 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1404 KB)
KPMG FORUMKPMG FORUM 3/2014

 • Audyt – czas na zmiany – Stacy Ligas
 • Nowoczesne narzędzia wspomagające proces podejmowania decyzji – Krzysztof Radziwon, Radosław Kowalski
 • Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości – Agata Małecka
 • Strategiczny wymiar innowacji – Jerzy Kalinowski, Kiejstut Żagun
 • Fundusz private equity sposobem na rozwój firmy – Rafał Wiza, Piotr Grauer
 • Portale online dopiero będą priorytetem dla polskich ubezpieczycieli majątkowych – Piotr Kondratowicz
 • Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej a różnice w opodatkowaniu – Tomasz Kamiński
 • Czy istnieje możliwość odzyskania opłaty sądowej od skargi na orzeczenie KIO? – Mikołaj Zdyb

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 2/2014 (PDF, 2,38 MB)
GBEnglish Version (PDF, 2,44 MB)

KPMG FORUMKPMG FORUM 2/2014

 • Zmiany na rynku usług biegłych rewidentów – Bogdan Dębicki;
 • Zmiany w obowiązku podatkowym w VAT dla usług transportowych i spedycyjnych – Wojciech Kotłowski, Michał Orzoł;
 • Wpływ FATCA na polskie instytucje finansowe i ich klientów – Tomasz Rzepa, Rafał Burzyński;
 • Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości służebności przesyłu ustanowionej na gruncie jednostki samorządu terytorialnego – Michał Lejman, Magda Wróbel, Marcin Frank;
 • Kosztowne nadużycia białych kołnierzyków – Agnieszka Gawrońska-Malec, Zbigniew Czyżewski;
 • Wzmocnienie prawa indywidualnej kontroli wspólnika spółki z o.o. – Rafał Krzyżak

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 2/2014 (PDF, 2,38 MB)
GBEnglish Version (PDF, 2,44 MB)

KPMG FORUMKPMG FORUM 1/2014

 • Organizacja zakupu i wdrożenia AMI – Maciej Chłodziński
 • Zmiana struktury sektora Odnawialnych Źródeł Energii w świetle propozycji nowego systemu wsparcia – Piotr Wołoszczenko
 • Barometr koniunktury na rynku finansowania sektora nieruchomości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 2013 roku – Steven Baxted
 • Inwestuj z głową – Tomasz Wiśniewski, Michał Urszulak

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 1/2014 (PDF, 804 KB)
GBEnglish Version (PDF, 770 KB)

KPMG FORUMKPMG FORUM 4/2013

 • Zwiększenie wartości raportu biegłego – Agnieszka Müller-Grządka
 • Wytyczne EIOPA – Witold Florczak, Marta Zielińska
 • Kurs akcji spółek notowanych a ich wartość godziwa – Tomasz Regulski
 • Budownictwo w Polsce – Steven Baxted
 • System premiowy w siłach sprzedaży – Andrzej Musiał, Jan Karasek, Agnieszka Emerling
 • Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych – Mirosław Proppé, Paweł Darski

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 4/2013 (PDF, 2034 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1348 KB)

KPMG FORUMKPMG FORUM 3/2013

 • Zwiększenie wartości raportu biegłego – Agnieszka Müller-Grządka
 • Wytyczne EIOPA – Witold Florczak, Marta Zielińska
 • Kurs akcji spółek notowanych a ich wartość godziwa – Tomasz Regulski
 • Budownictwo w Polsce – Steven Baxted
 • System premiowy w siłach sprzedaży – Andrzej Musiał, Jan Karasek, Agnieszka Emerling
 • Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych – Mirosław Proppé, Paweł Darski

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 3/2013 (PDF, 1118 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1112 KB)

KPMG FORUM 2/2013KPMG FORUM 2/2013

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 2/2013 (PDF, 2432 KB)
GBEnglish Version (PDF, 2465 KB)

KPMG FORUM 1/2013KPMG FORUM 1/2013

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 1/2013 (PDF, 2264 KB)
GBEnglish Version (PDF, 2390 KB)

KPMG FORUM 2/2012KPMG FORUM 2/2012

 • Akcja społeczno-ekologiczna No printing Day
 • Rynek audytu a propozycje Komisji Europejskiej – Bogdan Dębicki
 • Niepewne czasy dla branży budowlanej w Polsce – Bartłomiej Lachowicz
 • Akcyza na wyroby węglowe – Zbigniew Sobecki, Monika Jasińska, Magdalena Wróbel
 • Zakład a stałe miejsce prowadzenia działalności – Piotr Pacewicz, Izabela Jędra
 • Złudny urok splitów – Tomasz Wiśniewski, Rafał Karasiński
 • Fuzja a zarządzanie zmianą – Jerzy Kalinowski
 • Wstęp do bezpieczeństwa informacji – Paweł Skowroński, Bartosz Kozłowski
 • Jak zwiększyć wiarygodność prognoz finansowych dzięki przeglądom rynkowym i operacyjnym typu due diligence – André Schuurman, Jan Łuszkiewicz
 • Dochodzenie roszczeń cywilnych z umów przez przedsiębiorców w Unii Europejskiej – Monika Skaba-Szklarska

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 2/2012 (PDF, 1790 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1802 KB)

KPMG FORUM 1/2012KPMG FORUM 1/2012

 • Jak poprawnie zaprezentować zobowiązanie zgodnie z MSR 1?
 • Usługi o niskiej wartości dodanej świadczone wewnątrz grup kapitałowych w świetle acquis communautaire
 • Finansowanie inwestycji w elektroenergetyce
 • Wybór wykonawcy w procedurze przetargowej

Pobierz:

PDFKPMG FORUM 1/2012 (PDF, 997 KB)
GBEnglish Version (PDF, 995 KB)